«شهرداری‌ها مراکز اصلی خدمت‌رسانی به مردم هستند»

شهردار سابق حلبچه ضمن تبریک به حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دم) باکور کوردستان، گفت: پست و جایگاه شهرداری‌ها حساس است و سیستم ‌ریاست مشترک در باکور کوردستان حائز اهمیت است.

 

مهربان سلام کاکه‌یی

حلبچه- انتخابات شهرداری در باکور کوردستان و ترکیه در ٣١  مارس برگزار و  حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(حزب دم)  سه شهر بزرگ، ٧ شهر و در مجموع بیش از ٧۵پست شهرداری شد که تحت سیستم ریاست مشترک اداره می‌شود را به دست آورد.

در پی مراسم شروع به کار رؤسای مشترک شهرداری‌ها اعلام کردند که شهرداری‌ها برای خدمت به مردم هستند و از این طریق برای زندگی آزاد و دموکراتیک خلق تلاش می‌کنند.

پیروزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دم) باکور کوردستان، مورد توجه کوردستانیان و جهانیان قرار گرفت و در باشور کوردستان هم مردم این پیروزی بر فاشیسم را به  باکور کوردستان تبریک گفتند.

 

«سیستم ریاست مشترک مهم است»

در انتخابات باکور کوردستان، زنان اکثریت آرا را به دست آوردند و به عنوان رئیس مشترک به شهرداری‌ها راه یافتند، در همین زمینه کویستان اکرم شهردار سابق حلبچه ضمن تبریک این پیروزی، گفت: زنان می‌توانند موقعیت‌های برجسته‌ای داشته باشند چرا که جایگاه شهرداری‌ها حساس است و نظام ریاستی در باکور کوردستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کویستان اکرم با اشاره به اهمیت و نقش شهرداری‌ها در خدمت رسانی به مردم، گفت: با توجه به تجربه‌ای که به عنوان شهردار حلبچه دارم، شهرداری‌ها و اجرای سیستم مشترک ریاستی بهترین گزینه و یکی از سیستم‌های موفق است به شرطی که تعادل کامل بین افراد و آنچه در باکور کوردستان دنبال می‌شود، وجود داشته باشد.

کویستان اکرم با توجه به تجربه خود، می‌گوید: خدماتی که زنان انجام می‌دهند همەگیر و در خدمت مردم است برخی موارد هستند که مورد توجه زنان می‌باشند اما مردان توجهی بە آن ندارند و برعکس هم، بنابراین آنها مکمل یکدیگر هستند و سیستم ریاست مشترک در خدمت شهروندان است.

 

«شهرداری جایگاه حساسی است»

کویستان اکرم تصریح کرد: در برخی کشورها شهردار بعد از دوره ریاست جمهوری خود رئیس‌جمهور می‌شود و نمونه‌های زیادی هم وجود دارد یعنی پست شهردار حساس است و در همه ارگان‌ها تاثیر دارد.

وی همچنین یادآور شد: زمانی که شهردار بود به شهر آمد باکور کوردستان سفر کرد و از سوی صلاح الدین دمیرتاش دعوت شد. وی مشاهده کرده است که شهرداری‌ها در تمامی عرصههای هنری، ورزشی، فرهنگی و ... نقش بسزایی دارند و حضور زنان می‌تواند تأثیر کارآمدتری داشته باشد.