سیاست

‌«قانون انتخابات، زنان تونسی را از شرکت در انتخابات شوراهای محلی محروم کرد»

بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان مشارکت زنان در انتخابات محلی اخیر تونس کمتر از ٣۵ درصد و میزان مشارکت جوانان ٢١ درصد گزارش شده است. تحلیلگران معتقدند این درصدها نشاندهنده ضعف مشارکت این دو گروه در انتخابات است.

کارواقتصاد

دختر گل‌فروش: باید دنیا را بهتر دید و بدانند می‌توانند وضعیت را تغییر بدهند

مریم ١٧ ساله مشغول گل فروختن است. او بین ادامه تحصیل و کار گزینه دوم را انتخاب کرده و می‌گوید: چرا باید درس بخوانم در حالی که همه‌ی تحصیل کرده‌ها بیکار هستند ترجیح من این است که کار کنم و همین که خرج خودم را در می‌آورم خودش کمک خرجی است برای خانواده.