"از کودکی به دختران یاد می‌دهند که خود واقعی‌شان را پنهان کنند"

"از کودکی به دختران یاد می‌دهند که خود واقعی‌شان را پنهان کنند"

"آوین احمدی" نوجوان ۱۷ساله‌ای است که موسیقی را از کودکی فراگرفت. او که در هنرستان موسیقی تهران مشغول به تحصیل است علاوه بر اینکه به‌طور حرفه‌ای عود می‌نوازد، در ...