لیلا قهرمان: هدف قرار دادن شمال و شرق سوریه آخرین کارت در دست اشغالگران ترکیه است

لیلا قهرمان: هدف قرار دادن شمال و شرق سوریه آخرین کارت در دست اشغالگران ترکیه است

لیلا قهرمان، دستیار رئیس حزب سوریه مستقبل گفت: حملات اشغالگران ترکیه و مزدورانش به مناطق شمال و شرق سوریه در وهله‌ی اول زنان و بعد همه‌ی مردم منطقه را هدف قرار داده ...

الهه  زنی از جنس فولاد و طراحی قابل

الهه زنی از جنس فولاد و طراحی قابل

الهه.م زنی شجاع و طراحی ماهر کە با همەی موانع زندگی مبارزە کردە و با وجود قرار گرفتن در برابر همەی ناملایمات اما سر پا ایستادە و همچنان بە کار خود ادامە می‌دهد.

مریم روژهلاتی؛ هنرمند، مبارز و مادری فداکار

مریم روژهلاتی؛ هنرمند، مبارز و مادری فداکار

شرافت قبادی با نام هنری مریم روژهلاتی، زنی مبارز، مادری فداکار کە دوستانش از وی بە نیکی یاد می‌کنند و با فعالیت هنری‌اش تابوهای موجود در جامعەی کوردستان را بە چالش ...