کارواقتصاد

افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر بازار مهاباد

اگر مغازه‌داران فروش خود را باقیمت دلار افزایش دهند باز سودی نمی‌برند چون در کنار افزایش قیمت، مخارج زندگی افزایش پیدا می‌کند،درآمد زیر سی میلیون خط فقر است و به‌سختی خرج یک خانواده با آن تأمین می‌شود.