لبنی الصغیری: زنان ایرانی و کورد نمونه‌ی بارز مبارزه هستند

جنبش زنان مراکش و مدافعان حقوق زن علاوه بر دفاع از حقوق زنان کشورشان، برای دستیابی به برابری و ایجاد تغییرات مثبت مشتاق همبستگی و حمایت از زنانی هستند که در مناطق جنگ و درگیری‌ زندگی می‌کنند.

 

حنان حارت

مراکش- لبنی الصغیری فعال حقوق بشر، مبارزات زنان کورد و ایرانی علیە انزوا، تبعیض و خشونت و برای دستیابی بە آزادی را می‌ستاید.

لبنی الصغیری، فعال حقوق بشر و نماینده پارلمان مراکش، با اشاره به اینکه انقلاب روژآوا زنان شمال و شرق سوریه را قادر به تصدی مناصب رهبری و تصمیم‌گیری و شوراهای محلی و مرکزی دانسته، تاکید کرد: همبستگی و حمایت از زنان در ایران باید گسترش یابد.

 

زنان در مناطق درگیری (سوریه، یمن، لیبی) در معرض خشونت، تبعیض و نابرابری هستند. انجمن‌های حقوق بشر و جنبش‌های زنان در مراکش تا چه اندازه از آنها حمایت می‌کنند؟

پرداختن به مسائل زنان در سطح بین‌المللی مسئلەی آسانی نیست، اما جنبش زنان مراکش از آغاز استقلال اهمیت این موضوع را احساس کرده و آن را پذیرفته و از زنان مراکشی دفاع کرده است. زنان مراکشی برای تصدی موقعیت‌های تصمیم‌گیری که اکنون رهبری می‌کنند، حمایت و همبستگی خود را با همە‌ی زنان اعلام می‌کنند.

جنبش زنان مراکش اندیشە‌ی بشری بین‌المللی را پذیرفته است، با توجه به اینکه قانون اساسی مراکش معتقد است که کنوانسیون‌های بین‌المللی که تصویب کرده است برتر از قوانین است، از جمله CEDAW که مبارزه با انواع خشونت و تبعیض علیه زنان را به طور کلی در سراسر جهان تصریح می‌کند.

زنان در مناطق درگیری از خشونت مضاعف رنج می‌برند که این امر آنها را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد. با نبود توانمندی اقتصادی به دلیل درگیری، آنها نیاز به حمایت دارند، بنابراین ما نیز در کمپین جهانی ۱۶ روزه علیه خشونت علیه زنان شرکت می‌کنیم. ما به دنبال افزایش آگاهی در مورد خشونت اعمال شده علیه آنها و دفاع از آنها هستیم. حمایت ما از زنان در مناطق درگیری به منظور دستیابی به برابری، پایان دادن به بی‌عدالتی و خشونت علیه آنها و دسترسی به آزادی‌های اولیەی انسانی مانند آموزش، فرصت‌های بهداشتی و اقتصادی، برای ایجاد تغییرات مثبت در این جوامع مملو از درگیری‌ها ادامه دارد.

 

قتل زن جوان کورد، ژینا امینی، اولین جرقەی انقلاب زنان ایران بود، نظر شما در مورد این قیام زنان چیست و زنان مراکشی چه واکنشی بە این انقلاب نشان دادند؟

زنان کورد و ایرانی نمونەی استثنایی از زنانی هستند که در برابر خشونت و تبعیض مقاومت می‌کنند. همچنین زنان در مراکش ساکت ننشستند، بلکه کشته شدن ژینا امینی زن جوان کورد را محکوم کردند.

زنان مراکشی از این حادثه غافل نماندند، بلکه مواضع و حمایت خود را از زنان در ایران و نحوەی دفاع از حقوق خود و رد ولایت بر بدن خود ابراز کردند. در مراکش، ابتکاراتی برای همبستگی با آنها، همراه با محکوم کردن قتل مریم، کودک مراکشی، که قربانی تجاوز جنسی و سقط پنهانی که منجر به مرگ وی شد، وجود داشت.

آنچه می‌خواهم بگویم این است که جنبش زنان مراکش در حال تعامل با رویدادها و مسائل زنان در سطح داخلی و بین‌المللی است و ما از استواری زنان ایرانی و کورد فهمیدیم آنها درگیر مبارزات بزرگی برای رسیدن به آزادی هستند.

و اگر در سال ۲۰۲۳ و در یک زمینه بین‌المللی و انسانی باشیم نمی‌توانیم تصور کنیم که مجازات بیرون آمدن چند تار مو برای یک زن، اعدام باشد. زنان باید از حقوق تحصیلی و بهداشتی خود استفاده کنند و در مورد سرنوشت بدن خود مانند حق فرزندآوری و سقط جنین تصمیم‌گیری کنند و بدون هیچ‌گونه قیومیت و مانعی مناصب رهبری را به عهده بگیرند.

 

زنان شمال و شرق سوریه در انقلاب روژآوا که «انقلاب زنان» نامیده شد نقش عمده‌ای ایفا کردند، وضعیت زنان قبل و بعد از انقلاب را چگونه توصیف می‌کنید؟

انقلاب روژآوا نقطه عطفی را در زندگی زنان شمال و شرق سوریه رقم زد، زیرا انقلاب روح مبارزاتی را که مشخصه آنهاست آشکار کرد. بعد از اینکه آنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شدند، بعد از این انقلاب متوجه می‌شویم که خودشان را به تمام معنا سازماندهی می‌کنند. مرحله‌ای که زنان قبل از انقلاب در این منطقه تجربه کردند، مرحلەی تاریکی را تشکیل می‌داد، زیرا به محض ادعای حقوق اولیه بازداشت می‌شدند.

در مورد مبارزات زنان کورد به عنوان یک اتنیک محروم و موفقیت‌های ایزدی‌ها، مبارزات زنان قامشلو و کوبانی بسیار شنیده‌ایم و با وجود فاصله جغرافیایی، پژواک زنان کورد را می‌شنویم. پس از سال ۲۰۱۲ آنها توانستند خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی سازماندهی کنند و همەی ما نقش زنان کورد در جبهه‌های جنگ را می‌دانیم که چگونه در صفوف مقدم و در مقابل حملات محکم ایستادند. یگان‌های حفاظت از زنان جامعه بین‌المللی را به حرکت درآورده و ثابت کردند که زنان قدرت محافظت از خود و سرزمینشان را دارند.

 

به نظر شما، آیا تجاوزات و هدف قرار‌دادن زنان در شمال و شرق سوریه که به مرز ترور رسیده است، انتقامی از آنها برای موفقیت انقلاب فمینیستی است؟

به طور کلی، در هر جرقه جوانی برای زنان، اندیشه مردانه همواره برای نابودی و مقابله با آن تلاش جدی می‌کند و آنچه در این منطقه از خشونت علیه زنان می‌گذرد، نابودی تمام تلاش‌های موفق زنان و ضربه‌ای به پیروزی‌های آن انقلاب فمینیستی است.

زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا در تقابل دائمی با ذهنیت‌های مردسالار هستند هر زمان که وضعیت یک زن بهتر و پیشرفت می‌کند و او از محدودیت‌ها خلاص می‌شود، مرد شروع به ایجاد محدودیت‌های دیگر می‌کند، اما زنان امروزی قادر به رهایی و غلبه بر همەی مشکلات و کمپین ۱۶ روزه علیه خشونت و ادامه‌ی این مبارزه هستند.

همەی ما می‌دانیم که این روزها بر اساس کشتار خواهران میرابال در سال ۱۹۶۰ که برای آزادی در دوران دیکتاتوری رافائل تروخیو در جمهوری دومینیکن جنگیدند، فرا رسیدە و به همین دلیل این یک انقلاب، مبارزات انتخاباتی و حمایت از همه انقلاب‌های آزادیبخش زنان و رد خشونت در نقاط مختلف جهان است.

 

پیام شما به زنان بخصوص زنانی که از تجاوز رنج می‌برند چیست؟

جنبش زنان مراکش از فعالان زن در تمام کشورهای جهان و همچنین در مناطق درگیری که در شرایط غم‌انگیز زندگی می‌کنند حمایت می‌کند. من به زنان ایران که در برابر خشونت و تبعیض مقاومت می‌کنند و زنان شمال و شرق سوریه که در برابر حملات و تجاوزاتی که در معرض آنها قرار می‌گیرند مقاومت می‌کنند ادای احترام می‌کنم. همەی ما در برابر خشونت ایستاده‌ایم و با همەی اشکال آن از قبیل خشونت اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، کلامی و سیاسی مبارزه می‌کنیم.