«حاکمیت سعی کرده نصفی از جامعه را تحت تبعیض قرار دهد تا بقای خود را داشته باشد»

فریبا برهانزهی می‌گوید: قتل ژینا، جمعه‌ی زاهدان و خاش، تجاوز به ماهو چهره‌ی ننگین و دروغین جمهوری اسلامی را برای تمام جهان برملا کرد. جمهوری اسلامی توانسته با نام تجزیه طلب ما را بکشد اما دیگر موفق نشد و اتحاد از کوردستان تا بلوچستان ایجاد شد.

شهلا محمدی

مرکز خبر- فریبا برهانزهی، کنشگر بلوچ، جنبش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» را یک جنبش «کاملا بی‌نظیر» دانسته و با اشاره به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد، گفت: من فکر می‌کنم جنبش ژینا یک جنبش کاملا بی ‌نظیری هست کە در ایران اتفاق افتاد و باز هم باید بە این برگردیم کە ریشەاش از فعالیت‌هایی است کە سال‌هاست مردم کوردستان با سازماندهی خودشان داشتند و توانستند انعکاس صدا باشند و در واقع انها شروع کردند از شهری کە شهر مبارزین است و برای مرگ ژینا اعتراض کردند. ژینا دختر معصوم و بی‌گناهی بود کە بە سفر رفتە بود و در سفرش توسط نیروهای گشت ارشاد کاملا بی‌گناە بە قتل رسید و این باعث شد خشم مردم کوردستان را بە وجود بیاورد و دست در دست هم با توجە بە رسانەهایی کە داشتند توانستند این را بە تمام ایران انعکاس بدهند. این برای مردم ایران خصوصا زنان که تبعیض مضاعفی را چند دهە تجربە کردە بودند، جرقەای بود؛ یعنی همە درد مسترک داشتند و مرگ ژینا باعث شد کە همبستگیشان را برای این درد مشترک اعلام کنند. بچەهای تهران تا بلوچستان درد ژینا درد آنها بود و مرگ ژینا مثل این بود که دختر خودشان را از دست داده‌اند. در واقع ظلم و تبعیض مردسالارانه و این حکومت ایدئولوژیکی که این همه ظلم را در این چهار دهه بر مردم روا داشته بود، آتش زیر خاکستر بود و خیلی سریع در همه جا پخش شد.

این کنشگر بلوچ، همزمانی قتل حکومتی ژینا امینی با تجاوز فرماندار چابهار به کودک ١۵ ساله‌ی بلوچ را دلیل افزایش خشم مردم و به ویژه زنان دانست و افزود: همزمان با مرگ ژینا تجاوز به دختر بلوچ ١۵ ساله هم رخ داده بود و این خشم را دو برابر کرد. چون از قبل هم همه درد و رنج را داشتیم. و مردم به خیابان آمدند و مطالبات خود را می‌خواستند و قصد داشتند دولت را جوابگو این جنایت‌ها کنند اما هنوز هم دولت نتوانسته جوابگو این مطالبات باشد. خصوصا زنان که این همه مدت در ظلم و ستم قرار گرفته‌اند چون می‌داند که زنان بسیار قوی هستند و سعی کرده نصفی از جامعه را تحت تبعیض قرار دهد تا بقای خود را داشته باشد. می‌داند یک جامعه بدون زنان کار نمی‌کند. در واقع جامعه زمانی سالم است که زنان و مردان دوشادوش هم و درکنار هم بتوانند حکومت را داشته باشند اما جمهوری اسلامی با سیاستی که داشته سعی کرده زن‌ها را از جامعه براند و به حاشیه بکشاند.

 

«زنان ملیت‌ها تحت تبعیض مضاعف قرار گرفته‌اند»

فریبا برهانزهی، ضمن تاکید بر تحت تبعیض مضاعف قرار گرفتن زنان ملیت‌ها، در خصوص حضور زنان بلوچ در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، گفت: زنان ایران همیشه تحت تبعیض قرار گرفته‌اند اما زنان ملیت‌های دیگر تبعیض مضاعف شدند. بلوچستان که در گوشه‌ای دور از مرکز قرار دارد و جمهوری اسلامی همیشه کاری کرده که این مردم در محرومیت و فقر باشند و هیچ امکانات آموزشی نداشته‌اند. کسی که در فقر زندگی می‌کند دیگر نمی‌تواند مطالبات بیشتری درخواست کند و مجبور است نیازهای اولیه خود را برآورده بکند. زنان بلوچ نه اینکه کمتر از دیگر زنان ایران بوده‌اند اما با توجه به سیاست‌هایی که برای این مردم روا داشته‌اند، نه تنها زنان بلکه مردان بلوچستان شهروند درجه چندم محسوب می‌شوند. به تبع صدایی از آنها شنیده نمی‌شود. ما نه میدیا و رسانه‌ای داشته‌ایم که صدای ما را منتشر کند. اما اکنون تکنولوژی یک رسانه شد. بیشتر فیلم‌هایی که از جنایات جمهوری اسلامی گرفته شد، از موبایل‌هایی بود که دست مردم بودند اما باز هم رسانه‌ای نداریم ولی انعکاس داده شد. با اینکه در جمعه‌ی خونین سعی کرد چشم‌زهری به مردم ایران بدهد که به این شکل مردم را قتل عام خواهد کرد، چون همه چیز دکومنت شد و از طريق موبایل به تمام دنیا انعکاس داده شد، دیگر نمی‌توانست دروغ بگوید که اینها اسلحه داشتند، تروریست یا تجزیه طلب و اغتشاشگر هستند. این باعث شد که قتل ژینا، جمعه‌ی زاهدان و خاش، تجاوز به ماهو و همه‌ی اینها چهره‌ی ننگین و دروغین جمهوری اسلامی را برای تمام جهان برملا کرد. جمهوری اسلامی توانسته با نام تجزیه طلب ما را بکشد اما دیگر موفق نشد و اتحاد از کوردستان تا بلوچستان ایجاد شد.

 

«جمهوری اسلامی ترس شدیدی از شکل‌گیری دوباره‌ی جنبش دارد»

این کنشگر سیاسی بلوچ، با اشاره به جمعه‌های اعتراضی خلق بلوچ، از دسیسه‌ها و تلاش‌های واهی جمهوری اسلامی در خصوص خاموش کردن این جمعه‌های اعتراضی نام برد و گفت: با توجه به اینکه هر جمعه مردم در خیابان هستند و جمهوری اسلامی متوجه شد که مردم یک قدم به عقب برنمی‌گردند و فکر می‌کرد با گرفتن خانواده‌های روحانیون می‌تواند آنها را به سکوت وادارد، حتی با گسترش اعدام‌ها و تمام انرژی که در این یک سال داشته، سعی کرد جمعه‌ها را خفه و خاموش کند ولی دید که مردم بلوچستان کوتاه نخواهند آمد چون خانواده‌های شهدا هیچ کدام جمهوری اسلامی را نبخشیده‌اند و مولوی عبدالحمید هم پشت مردم هست. جمهوری اسلامی خواست مولوی عبدالحمید را به سکوت وادارد و وقتی نتوانست سعی کرد ترفند جدیدی را به کار ببرد که خانواده‌های داغدیده را به دیدار خامنه‌ای بفرستند که همه‌ی مردم بلوچ دست به دست هم دادند و اعلام کردند که هیچ کدام از خانواده‌ها موافقت نکرده‌اند و به دیدار خامنه‌ای نرفته‌اند. در نتيجه از خانواده‌های بسیج و فقیری که از سر ناچاری و فقر رفته بودند، استفاده کرد و حتی هنگام برگشت آنها را در بین راه رها کرده بود.

وی در نهایت با بیان اینکه «با توجه به سالگرد مرگ ژینا و نزدیک شدن به سالگرد جمعه‌ی خونین زاهدان و جمعه‌ی خاش، جمهوری اسلامی ترس شدیدی از شکل‌گیری دوباره‌ی جنبش دارد و سعی می‌کند خانواده‌ها را بترساند، آنها را احضار می‌کند که نشان وحشت جمهوری اسلامی از اتحاد مردم است»، خاطرنشان کرد: اتحاد خلق‌ها و به خصوص زنان تاثیر بسزایی دارد. وقتی زن‌ها در صحنه باشند و در دوشادوش مردان، با هم قوی‌تر هستیم و توطئه‌های جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. سمینارهای مختلفی برگزار شده‌اند که باعث اتحاد حزب‌ها و ملت‌ها شده است و جلسات مختلفی سازماندهی شده که می‌تواند با توجه به جو امنیتی داخل ایران می‌تواند تاثیرگذار باشد و من امیدوارم به موفقیت‌هایی که زنان و مردان می‌توانند در آینده انجام دهند.