زینب شارنی: وظیفه اندیشه فمینیستی دفاع از همه گروه‌های فمینیستی است

زینب شارنی، یک فعال فمینیست تونسی، تأکید کرد که جنبش فمینیستی در تونس از تلاش و ادغام ارتباط بین نسل‌های مختلف زنان برای درک بیشتر و توسعه تفکر فمینیستی حمایت می‌کند.

زهور مشرقی

تونس- جنبش فمینیستی در تونس موفق شده است بر موانعی که برای خنثی کردن پروژه حقوق بشر در برابر آن قرار گرفته بود، غلبه کردە و راه‌هایی برای حمایت از همه مسائل زنان ابداع کند.

زینب شارنی، فعال فمینیستی معتقد است که جنبش فمینیستی در تونس یک الگو نیست، بلکه رویکردی قوی و مؤثر است، رویکردی که حقوق زنان را ترویج می‌کند و به ظهور یک نسل کامل که به این حقوق اعتقاد دارند و از آن حمایت می‌کنند کمک کرده است.

دلایل مشغله فکری به موضوع فمینیسم در تونس چیست و چگونه می‌توان گفتمان فمینیستی را ساخت؟

زینب شارنی می‌گوید: تمرکز بر گفتمان فمینیستی، تنوع نوشتار را شکل داد، اما شخصیتی همگن داشت، گفتمان زن و جنسیت، جامعه‌شناسی واقعیت و وجود حقوقی زنان باید با هم پیوند داده شود تا به گفتمانی واحد تبدیل شود، بنابراین فکر می‌کنم زنانی که به این جنبه‌ها پرداخته‌اند باید برای ایجاد یک گفتمان فمینیستی متحد گرد هم آیند زیرا تراکم گفتمان‌ها به ابزار نوشتاری تبدیل می‌شود که کلمات و شیوه‌های ارتباطی را غنی می‌کند چه در سینما، چه در تئاتر و چه در ادبیات، فکر می‌کنم فمینیسم در تونس گفتمانی است که باید به آن اختصاص داده شود، گرد هم آید و به واژه‌ای مؤثر در جامعه تبدیل شود.

جنبش فمینیستی در تونس همیشه متهم به نخبه‌گرا بودن و تبعیض بودن است، نماینده زنان چپ از طبقه ثروتمند بوده است، آیا شما با این موافقید؟

زینب شارنی پاسخ داد:  جنبش فمینیستی توسط گروهی از زنان رهبری می‌شود که از شرایط سخت رنج می‌برند من یکی از آنها هستم، اما چیزی که ما را متمایز کرد این بود که از نظر سیاسی هوشیار بودیم و نیاز به تغییر جامعه داشتیم، در ابتدا ما مسئله عدالت و برابری را داریم، موضوعی که در نتیجه گروهی نخبه از فعالان سیاسی و گروەهای ادبی و فرهنگی به وجود آمد این امر باعث افزایش جنبش فمینیستی شد که پس از تغییر تعداد زیادی قانون بە نفع زنان بە مبازرە معروف بود .

بنابراین، من می‌خواهم دوباره تأکید کنم که فمینیسم یک تفکر نخبه گرایانه نیست، بلکه صدایی است که خواستار عدالت بە ویژە برای زنان و بە طور کلی برای سایر گروه‌های جامعه است، و مسئله ظلم به زنان در جامعه ایجاب می‌کند که از قبل عادل باشیم، همه چیز را پیش ببریم تا بتوانیم جامعه عادلانه بسازیم.

چگونه می‌توان انجمن‌های زنانه را در خدمت مسائل زنان تشکیل داد تا وجودشان فقط یک شکل نباشد؟

زینب شارنی گفت:  بیشتر انجمن‌های زنان در مناطق مختلف تونس شعبه دارند آنها سال‌ها پیش به صورت همبستگی شروع به کار کردند که امروز شاهد شکل گیری آن در کشور هستیم و نتایج آن به وضوح از طریق همکاری و مشارکت زنان در جستجوی ابتکاراتی که به مسائل زنان در عرصه‌های مختلف و در همه سطوح خدمت می کند، نمایان می‌شود.

علاوه بر این که ما در چارچوب تغییرات دموکراتیک هستیم، زنان باید نهایت توجه را داشته باشند، زیرا در عصری که نیمی از جامعه حضور ندارند، نمی‌توان جامعه دموکراتیک ساخت.

علیرغم کمک‌هایی که زنان در تمام سطوح به جامعه و میزان بالای موفقیت آنها دارند، ما در وضعیتی از فراز و نشیب زندگی می‌کنیم اما ما آنها را در بازار کار یا مراکز تصمیم‌گیری نمی‌یابیم و این نشان می‌دهد که هنوز بین بخشش و گرفتن، پیشرفت و پسرفت گیر کرده‌ایم این مستلزم این است که ما با دقت فکر کنیم، این مسئله یافتن راه‌حل برای همه این مشکلات و رساندن زنان به جایگاهی است که شایسته آن است.