محکومیت شلیر احمدی بە زندان

شلیر احمدی بازداشتی اهل مهاباد بە حبس تعزیری محکوم شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، شلیر احمدی بازادشتی اهل مهاباد به سە ماە حبس تعزیری محکوم شد.

 شلیر احمدی فرزند مصطفی از زندانیان کورد اهل روستای قزلپوپه شهرستان مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است این شهروند کورد ٢۵ اسفند سال گذشته توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اورمیه منتقل شد.

شلیر احمدی مادر دو فرزند و مبتلا به سرطان است، وی از زمان بازداشت تاکنون از مصرف داروهای درمانی محروم و وضعیت جسمی وی وخیم گزارش شدە است.