انتقال زندانیان سیاسی زن از زندان تهران بزرگ به اوین

زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به دلایل نامعلومی به زندان اوین منتقل شدند.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، چند روز پس از انتقال زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ نیز دیروز یکشنبه ۲ مردادماه به زندان اوین منتقل شدند.

بنابر گزارش‌ها، بیش از ۴۰ تن از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ بدون اعلام قبلی و به یک‌باره به بند شش زندان اوین منتقل شدند. همزمان با انتقال این زندانیان محدودیت‌هایی از قبیل برقراری تماس تلفنی با خارج از زندان برای این زندانیان وضع شد.

بە گفتەی آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین این انتقال‌ها با هدف اعمال محدودیت بر زندانیان سیاسی انجام شده است. وی از جمله به محدودیت دسترسی تلفن در بند زنان اوین (در مقایسه با زندان قرچک ورامین) و همچنین همجواری بند زنان و بند شش با بند ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات که اعمال همزمان فشار و محدودیت را آسان‌تر می‌کند، اشاره کرده است.

پیشتر نیز در روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه، در رخدادی مشابه تمامی زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده بودند.