«اکثریت پرونده زنان در دادگاه مرتبط با خیانت است»

دادگاه‌ها مملو از شکایات زنان است که برخی از آنها بیش از یک سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسند. سمیه اکرم، وکیل دادگستری کویه می‌گوید: بیشتر پرونده‌های زنان در دادگاه،در ارتباط با خیانت همسران است که به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.

اوین جبرئیل

کویه- سمیه اکرم وکیل دادگستری کویه، از مشکلات و پرونده‌های زنان در دادگاه شهرستان کویه استان هولیر می‌گوید، زنان برای احقاق حقوق یا حل مشکلات خود به اقدامات قانونی و شکایت می‌پردازند.

این وکیل دادگستری اعلام کرد که بیشترین موارد پروندە زنان در دادگاه  خیانت است که توسط مردان انجام می‌شود و این به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی است که همه افراد جامعه بدون هیچ گونه سانسور و محدودیتی از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: دلیل دیگری که زنان با آزار و توهین مواجه می‌شوند خشونت‌ها فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است کە علیە آنها انجام می‌شود در بسیاری از موارد مرد بدبین است یا اینکە مخارج زندگی زن را نمی‌پردازد که این نیز در محدوده‌ی خشونت قرار می‌گیرد.

سمیه اکرم اظهار کرد که بیشتر شکایت‌ها به دلیل آزار روحی زنان است، مثلاً زنی می‌خواهد بیرون از خانه کار کند یا می‌خواهد به دیدن اقوامش برود اما مرد اجازه نمی‌دهد. این موارد نیز در چارچوب ممانعت و خشونت قرار می‌گیرند و زنان شکایت می‌کنند.

او در ادامه‌ی سخنانش تهدید زنان را  یکی از دلایل شکایت زنان و دختران عنوان کرد و با اشاره به اینکه زمانی که زنی با پسری در ارتباط است، از سوی فرد موردنظر در خصوص انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایش برای منافع مالی تهدید می‌شود، گفت: چنین شکایاتی کمتر دیده می‌شود زیرا ما جامعه‌ای محدود داریم که از زنان در چنین شکایاتی دفاع نمی‌کند زیرا آنها معتقدند شرم آور است و زنان نمی‌توانند حقوق خود را در دادگاه مطالبه کنند.

وی در پایان به برخی از شکایات زنان در دادگاه اشاره کرد و افزود: شایع‌ترین نوع شکایت در دادگاه‌ها که توسط زنان و دختران مطرح می‌شود، به دلیل اعتیاد همسر، پدر و برادرانشان به (مواد مخدر، مشروبات الکلی و قمار) و همچنین محروم کردن زنان از ارث و حقوقی که حق اساسی آنهاست می‌باشد.