با وجود همەی موانع دولتی اما ایران جزء برترین کشورهای درختکاری است

طبق داده‌های محققان دانشگاه مریلند، ایران جز ٣۶ کشور برتر جهان است که در ٢٠ سال گذشته بیش از برداشت درخت، کاشت داشته‌اند.

مرکز خبر- ، طبق داده‌های منتشر شدە توسط محققان دانشگاه مریلند، ایران جز ٣۶ کشور برتر جهان است که در ٢٠ سال گذشته بیش از برداشت درخت، کاشت داشته‌اند.

براساس این دادەها از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٢٠، در سطح جهان حدود ١٣٠.٩ میلیون هکتار «پوشش درختی» افزایش داشته است. با وجود اینکه در دو دهەی گذشته مساحت قابل توجهی درخت در سطح جهان کاشتە شدە و پوشش درختی مناسبی بە دست آمدە اما مساحت زیادی از پوشش درختی (چیزی حدود ١٠٠ میلیون هکتار) را از دست داده است.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که، درختان جدید، درختان قدیمی و سرشار از کربن را جبران نمی‌کند.

جنگل‌های روسیه، کانادا و ایالات متحده بیش از نیمی از جنگل‌های جهان را (بر اساس مساحت چیزی در حدود ۶٨ میلیون هکتار) تشکیل می‌دهند با این حال هر سه کشور بیش از آنچه که کاشتەاند، پوشش درختی از دست داده‌اند.

ایران با کاشت ٣١.٧ هزار هکتار نهال، جزء ٣۶ کشور برتر جهان است که علی‌رغم شرایط اقلیمی پیش ‌آمده و تغییرات آب‌وهوایی، عدم توجه مسئولان به منابع طبیعی، قاچاق چوب و آتش‌سوزی‌های عمدی و غیر عمدی در جنگل‌ها، بیش از آنچه درخت از دست بدهد، نهال کاشته است.

لازم به ذکر است که کاشت نهال در ایران بیش از هرچیز توسط گروه‌های مردم نهاد و به صورت خودجوش انجام می‌شود. علاوەبر این کنترل آتش‌ و جلوگیری از نابودی جنگل‌ها نیز بیشتر توسط گروەهای مردم نهاد انجام می‌شود و سالانە حافظان طبیعت در این آتش‌سوزی‌ها دچار سوانح شدیدی می‌شوند کە گاە منجر بە مرگ آنها می‌شود.

تلاش فعالان محیط زیست برای حفاظت از جنگل‌ها در حالی است کە با زندان، شکنجە و اعدام نیز روبرو می‌شوند و هر سال بە بهانەهای مختلف شماری از آنها روانەی زندان می‌شوند.