"۲۰۰ میلیون نفر در اثر تغییرات اقلیمی آواره خواهند شد"

تغییرات اقلیمی می‌تواند باعث شود که تا سه دهه‌ی آینده بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان آواره شوند.

 

 

مرکز خبر- بانک جهانی در تازە‌ترین گزارش خود دربارەی تغییرات اقلیمی اعلام کرد تا سه دهه‌ی آینده بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان آواره می‌شوند. این سازمان دلایل این امر را، کاهش خطرآفرین محصولات کشاورزی، کمبود آب و افزایش سطح آب دریاها عنوان شده است.

بانک جهانی، بر اساس دادەهای خویش عنوان کرد: ''اکثر آوارگان اقلیمی از ساکنان مناطقی در جنوب صحرای آفریقا خواهند بود، کە در آنجا ممکن است معیشت ۸۶ میلیون نفر به خطر بیافتد''.

همچنین هشدار دادە شدە کە تعداد زیادی از ساکنان شرق و جنوب آسیا، حوزه‌ی اقیانوس آرام، شمال آفریقا و آمریکایی لاتین نیز ممکن است مجبور به مهاجرت شوند.

بانک جهانی بر این باور است، کە جامعه‌ی جهانی هنوز فرصت جلوگیری از این آوارگی گستردە را دارد و می‌تواند با کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای و با کمک به توسعه، تفاوت بین کشورها از این نظر را کمتر سازد.