«شعار زن، زندگی، آزادی را بە پیروزی همه زنان تبدیل خواهیم کرد»

رمزیه محمد، سخنگوی «کنگره ستار» در روژاوا، حملات به انقلاب زنان را ارزیابی کرد و گفت: شعار زن، زندگی و آزادی را بە پیروزی همەی زنان تبدیل خواهیم کرد.

روژ هوزان

 

قامشلو– پیروزی زنان در میدان‌ انقلاب مبتنی بر یک مبارزه طولانی است. امروز زنان با ارادەی انقلابی به سطح قوی رسیده‌اند و از ارزش‌های خود در برابر انواع حمله محافظت می‌کنند. اگرچه این انقلاب گسترش یافته است و امروز به یک انقلاب جهانی زنان تبدیل شده است، اما دشمنان در حال تلاش برای نابودی آن هستند.

در این رابطه رمزیه محمد، سخنگوی «کنگره ستار» روژاوای کوردستان، حملات به انقلاب زنان و مبارزات زنان را ارزیابی کرد و گفت: «حملات علیه کوردستان به‌طور کلی اقدام به نسل کشی است. ما هدف قرار دادن این مناطق را بە عنوان جنگ ویژه علیە ارادەی خلق ارزیابی می‌کنیم. ذهنیت دولت ترکیه مبتنی بر نسل کشی خلق کورد است و از تمام سلاح‌های ممنوعه خود علیه کوردها استفاده می‌کند و اکنون وارد سالی جدید می‌شویم و قرن معاهده لوزان رو به پایان است. دولت ترکیه به دنبال قهرمان شدن در قرن ۲۱ می‌باشد برای این کار می‌خواهد میراث امپراتوری عثمانی را احیا کند و موفقیت‌های خود را به جهانیان تقدیم ‌کند. ارادەی کوردها تا به امروز اجازه ندادە است که دولت ترکیه از این پیروزی‌ها خوشحال شود، پاسخ و مبارزه شدیدی در حال انجام است. گرچه جنایاتی علیه کوردها صورت گرفته است، اما همه سکوت کردەاند. این جنگ‌های طولانی را می‌توانیم به جنگ با داعش ربط دهیم، چقدر این ذهنیت کثیف تلاش کرد ارادەی انقلاب را از بین ببرد، امروز مبارزەی زنان نماد زنان در جهان است. ما زنان با شعار «ژن، ژیان، آزادی» مهر خود را در تاریخ معاصر گذاشتیم.»

 

«انقلاب زنان به انقلابی برای آزادی همه جوامع تبدیل شده است»

رمزیه محمد به مبارزەی زنان علیه اقدامات رژیم پرداخت و گفت: «انقلاب زنان در سطح روژاوای کوردستان نیست. امروز شاهد هستیم که حدود دو ماه است که در روژهلات کوردستان خلق در میدان‌ مبارزه علیه خشونت در برابر زن‌ها هستند، درست است که خشونت به‌طور خاص علیه زنان انجام می‌شود، اما به‌شدت علیه جامعه نیز اعمال می‌شود. شاید در دنیا سکوت قابل توجهی در مورد مسئلەی زنان وجود داشته باشد، اما ارادەی خلق‌ها بر همه چیز غلبه خواهد کرد. مبارزه زنان هویت آنهاست پس ما باید از هر جهت بر انقلاب خود مالکیت داشته باشیم. انقلاب ما، به انقلابی برای آزادی همه جوامع تبدیل شده و انقلابی برای آزادی تمام جهان خواهد بود.»

وی همچنین در خصوص هدف قرار دادن زنان مبارز گفت: «زنان مبارز هدف قرار می‌گیرند زیرا زمانی که زنان توانستند خود را سازماندهی کنند و در مراکز تصمیم گیری باشند در برابر متجاوزان و اشغالگران سلاح‌های خود را به اهتزاز در می‌آورند، نیروهای حاکم، زنان را تهدیدی برای منافع خود می‌بینند و آن‌ها می‌خواهند انقلابمان را از طریق هدف قرار دادن تضعیف کنند. آن‌ها می‌خواستند با هدف قرار دادن و کشتار زنان پیشاهنگ، اساس انقلاب ما را تضعیف کنند.»

 

«مبارزه ما برای حفظ ارزش‌های انقلابمان باشد»

رمزیه محمد در پایان خواستار اتحاد و همبستگی زنان شد و گفت: «آنچه اکنون برای ما مهم است اتحاد و قیام قدرتمند زنان در چهار بخش کوردستان است. ما روند بسیار حساسی را طی می‌کنیم و این مرحله هستی و نیستی ما را مشخص می‌کند. ما انقلاب خود را به سطح بالاتری رسانده‌ایم و همه ما را می‌شناسند، به روز مبارزه با خشونت علیه زنان، ۲۵ نوامبر، نزدیک می‌شویم بیایید این روز را با همبستگی همەی زنان تقویت کنیم، برای حفظ ارزش‌های انقلاب خود تلاش کنیم و شعار بدهیم «زن، زندگی، آزادی» پیروزی همه زنان با همه سازمان‌های بین‌المللی.»