«راه‌حل و تغییر با قدرت خلق شکل خواهد گرفت»

زنان اعضای شورای سوریه دموکراتیک در خصوص اهداف مؤسسه با اشارە بە اینکه ۵٠ درصد از زنان در مرکز تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند، اظهار کردند: راه‌حل‌ها و تغییرات با قدرت خلق صورت می‌گیرد.

عبیر محمد

قامشلو- شورای سوریه دموکراتیک که در سال ٢٠١۵ در چارچوب کشور دموکراتیک سوریه تأسیس شد، برای حفاظت از حقوق همه جوامع ساکن در سوریه فعالیت می‌کند. یکی از اصول اصلی شورای سوریه دموکراتیک، نقش زنان در ۵٠ درصد سطوح سیاسی است. زنان در شوراها جای خود را گرفته‌ و سیستم ریاست مشترک فعال شده  و اعضای انجمن در خصوص فعالیت‌هایشان گفت‌وگو می‌کنند.

 

«حمایت از آرمان دموکراتیک»

امینه عمر، رئیس مشترک شورای سوریه دموکراتیک در مورد اهمیت و دلایل ایجاد مؤسسات دموکراتیک سوریه صحبت کرد و گفت: از سال ٢٠١۵ بحران سوریه عمیق‌تر شد و از سوی دیگر مداخله‌های زیادی صورت گرفت، تعداد زیادی از متجاوزان و تروریست‌ها وارد خاک سوریه شدند، بر این اساس مداخله بین‌المللی صورت گرفت. همزمان برای ممانعت از راە‌حل سیاسی، راه‌حل نظامی در سوریه تحمیل شد،  در این شرایط حساس، شورای سوریه دموکراتیک تأسیس شد کە اهداف آن در درجه اول حمایت از حقوق همه جوامع ساکن در سوریه بود.

 

« MSD پشتیبان نیروهای سوریه دموکراتیک و خودمدیریت»

امینه عمر با اشارە بە اینکە، MSD یک حامی سیاسی برای نیروهای سوریه دموکراتیک و نیز ادارە خودمدیریت است که به یکدیگر کمک کرده‌اند تا یک سیستم و نمونە خوب که شامل چندین سازمان اجتماعی، سیاسی و مستقل می‌باشد در منطقە ایجاد کنند و این انعکاس منجر به اختلاف نظر و گفت‌وگو شده است. در مراحل اولیه در شمال و شرق سوریه برای محافظت از جوامع منطقه در برابر حملات متجاوزان و گروه‌های افراطی تحت نام‌های مختلف فعالیت می‌کرد. زمانی که نیروهای تروریست چندین منطقه را اشغال کردند، نیروهای سوریه دموکراتیک عملیاتی را آغاز کردند و منطقه را از متجاوزان آزاد کردند. در این زمینه، نیروهای سوریه دموکراتیک، حمایت قابل توجهی ارائه کردند، بنابراین در جریان آزادسازی کوبانی، منبج، تبقا، رقه و دیرزور، نیروهای دموکراتیک سوریه نقش مهمی در سازماندهی خلق و حمایت از ایجاد شوراهای مدنی در آن مناطق داشتند.

 

«برای حل تنش‌ها در سوریه ایجاد شد»

امینه عمر ویژگی‌ها و تفاوت‌های نیروهای سوریه دموکراتیک را برجسته کرد و گفت: در طول ١٢ سال بحران سوریه، چندین سازمان برای حل این بحران ایجاد شده است. با این حال، در میان همه احزاب سوری، شورای دموکراتیک سوریه خود را به عنوان پروژه ملی سوریه در سطح بین‌المللی نشان داده است. البته این یکی از اصول و ویژگی‌های نیروهای سوریه دموکراتیک است، مانند اعتقاد به راه‌حل سیاسی به دور از راه‌حل نظامی و همچنین اعتقاد به وحدت خاک سوریه بدون تقسیم رنگ‌‌ها. از طرف دیگر، بر گفت‌وگو بین نیروهای سوری و دستیابی به حقوق جوامع در قانون اساسی سوریه دموکراتیک تأکید می‌کند.

 

«۵۰ درصد زنان در تصمیم‌گیری نقش دارند»

جاندا محمد عضو ریاست شورای سوریه دموکراتیک درباره حضور و نقش زنان در MSD گفت: یکی از قوانین اساسی شورای سوریه دموکراتیک نقش پنجاە درصدی زنان در سطوح و ادارات سیاسی است. زنان جای خود را در شوراها گرفتند و سیستم رهبری مشترک فعال شد. این راهی بود که زنان بتوانند نقش اصلی خود را ایفا کنند و فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک را بر اساس دیدگاه زنان انجام دهند.

 

«دریافت حقوق زنان سوریه در قانون اساسی آینده»

جاندا محمد با تایید اینکه می‌خواهند حقوق همه زنان سوریه را از طریق قانون اساسی جدید در آینده به دست آورند، سخنان خود را اینگونه پایان داد: ما به عنوان زنان در MSD با زنان سوری برای ایجاد راه حل‌هایی که همه طرف‌ها بتوانند آن را بپذیرند روابط بسیاری برقرار کردەایم. ما همچنین می‌خواستیم با زنان سوری در مورد پرونده‌های زنان گفت‌وگو کنیم. به ویژه زنانی که در شمال و شرق سوریه انقلاب کردند و در همه زمینه‌ها پیشرفت چشمگیری داشتند. از سوی دیگر، هدف ما این است که بتوانیم حقوق همه زنان سوریه را در یک قانون اساسی جدید به دست آوریم و از آنها محافظت کنیم.

 

«اهمیت وحدت و گفت‌وگوی سوری-سوری»

دریا رمضان، عضو روابط شورای سوریه دموکراتیک منطقه جزیرە نیز بر اهمیت گفت‌و‌‌گوی سوری-سوری و همچنین اجرای وحدت تأکید کرد و سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: شورای سوریه دموکراتیک بر اهمیت گفت‌وگوهای سوری-سوری و روابط بین نیروهای سوری و داخلی و خارجی اهمیت دارد. یکی از اهداف اصلی و نکته‌ای در برنامه MSD از بدو تأسیس تاکنون؛ وحدت خلق سوریه و ایجاد پروژه‌ای است که همه ملت‌‌ها را در بر می‌گیرد. زیرا بحران سوریه نتیجه خشونت و نابودی ملت، پرچم، زبان و فرهنگ موجود در خاک سوریه است.

دریا رمضان از مثبت بودن روابط آنها با نیروهای ملی دموکراتیک خبر داد و گفت: در زمینه گفت‌‌گو گام‌های خوبی برداشته‌ایم. توافق نامه‌هایی بین ما و بسیاری از احزاب دموکراتیک که ملی‌گرا بودە و خواهان راه حل سیاسی برای بحران سوریه هستند، امضا شده و اکنون به سمت کنگره پیش می‌رویم.

 

«راه‌حل و تغییر مسالمت‌آمیز با قدرت خلق‌‌ها به دست می‌‌آید»

دریا رمضان، قدرت خلق سوریه را تضمین راه‌حل مسالمت‌آمیز عنوان کرد  و گفت: MSD خط سومی را انتخاب کرده است که نه خط دولت دمشق است و نه خط مخالفان. زیرا ما خواهان یک راه‌حل مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو هستیم که در آن همه نیروها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی جلسە تشکیل دادە تا بر نتایچ مثبتی برسیم.. ما نیروی اساسی خود را از خلق می‌گیریم. تنها با قدرت خلق سوریه یک تغییر مستقیم رخ خواهد داد و درگیری در سوریه حل خواهد شد از ابتدای انقلاب سوریه تا امروز ده‌ها جلسه در آستانه و ژنو برگزار شد اما طرف‌هایی که نماینده مطالبات خلق و خواهان راه‌حل بودند کنار گذاشته شدند. دلیل این امر این است که کشورهای ناسیونالیست راه‌حلی برای سوریه نمی‌خواهند.»

 

«پروژه شمال سوریه به یک پروژه تجزیه طلبانه متهم شده است»

دالیا حنان، عضو هیئت مدیره و در عین حال سخنگوی دفتر زنان مجلس سوریه دموکراتیک با بیان اینکه پروژه شمال سوریه به یک پروژه تجزیه‌طلبانه تبدیل شده است، گفت: در مناطقی از سوریه که تحت اشغال دولت ترکیه، پروژه ترک کردن منطقه در حال انجام است. پروژه شمال سوریه به پروژه‌ای متفاوت به دور از ماهیت و وحدت سوریه تبدیل شده است. تحمیل زبان، فرهنگ، واحد پول و هویت ترکی بر مردم آن مناطق باعث می‌شود تا آن مناطق از جغرافیای سوریه جدا شوند. با وجود این، واکنشی نشان داده نمی‌شود.

دالیا حنان در پایان سخنان خود با تأیید بر اینکە پروژه آنها دموکراتیک است و خواست آنها برای سوریه غیرمتمرکز است  گفت: پروژه ما به عنوان یک پروژه تجزیه طلبانه متهم شد. به همین دلیل است که ما همیشه مورد حمله قرار می‌گیریم. پروژه MSD ما در شمال و شرق سوریه یک پروژه دموکراتیک است. یقینا آرزوی ما سوریه غیرمتمرکز است. ما خواستار ایجاد یک نظام دموکراتیک هستیم. نظامی که امنیت را برای خلق سوریه به ارمغان می‌آورد.