مهاجرت ۱۰ درصد جمعیت ایران شامل افراد برجسته علمی و اقتصادی

یک استاد دانشگاه اعلام کرد که ۱۰ درصد جمعیت ایران مهاجر کرده‌اند و نگرانی اصلی این است که اکثر مهاجران سایر کشورها افراد معمولی و کارگرند، اما مهاجران ایرانی افراد برجسته علمی، ورزشی و اقتصادی هستند.

مرکز خبر- رئیس اندیشکده چرخه نوآوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد افزایش مهاجرت نخبگان ایران هشدار داد و اعلام کرد که جمعیت مهاجران ایرانی در کمترین حالت یعنی حدود هشت درصد و در حالت حداکثری حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران است، که این میزان از متوسط جهانی بالاتر است. اما نگرانی اصلی در این است که در دنیا اکثر مهاجران افراد معمولی و کارگر و از کشور ما بیشترین نفرات، افراد برجسته علمی، ورزشی و اقتصادی هستند.

این استاد دانشگاه، بیان کرد که افراد برجسته علمی، ورزشی و اقتصادی از ایران به دلیل مختلف از جمله پیدا کردن شغل، مهاجرت می‌کنند.

 این در حالی است کە براساس گزارشات رسمی سازمان ملل متحد، حدود ۲۸۱ میلیون نفر به عنوان مهاجر در دنیا زندگی می‌کنند که ۳.۶ درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

او همچنین افزوده است: که در کشورهای دیگر مهاجرت اکثریت افراد به دلیل مقاصد اقتصادی مانند یافتن کار و مهاجرت به کشورهای دیگر است. در این راستا میزان ارز ارسالی از مهاجران به کشور مادری، هر سال به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، اما در مورد مهاجران ایرانی، وضعیت برعکس است و بیشتر آن‌ها ارز را از کشور خود خارج می‌کنند.