کارزار «وریشه مرادی کجاست» همچنان ادامه دارد

روز گذشته در لندن پایتخت انگلستان، تجمع اعتراضی برای حمایت از وریشه مرادی برگزار شد.

مرکز خبر- کارزار وریشە مرادی کجا است همچنان ادامە دارد و فعالان سیاسی و مدنی کورد، از طریق برگزاری تظاهرات، تجمعات و همچنین کارزار آنلاین و جمع‌آوری امضا، خواهان اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت وریشە مرادی هستند.

بر همین اساس روز گذشتە شنبە ١١ آذرماە، در شهر لندن پایتخت انگلستان، گروهی از فعالان کورد و آزادی‌خواهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت وریشە مرادی شدند.

شایان ذکر است کە در تاریخ ١٠ مرداد ماە سال جاری، وریشە مرادی با نام سازمانی جوانا سنە، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنە ربودە و بە مکان نامعلومی منتقل شد. پس از حدود چهار ماە از ناپدیدسازی قهری وریشە مرادی تاکنون مقامات قضائی ایران در مورد وضعیت وی اطلاع‌رسانی نکردەاند.