برد تیم لاستیک بارز کوردستان در مقابل تیم تلاش زنجان

دو تیم لاستیک بارز کوردستان و تلاش زنجان در مسابقات لیگ جوانان به مصاف هم رفتند و بازی با نتیجه ۶٢ /٣٨ بە نفع تیم لاستیک بارز کوردستان پایان یافت.

 

سنە- امروز چهارشنبە ٢٩ فروردین در سالن آزادی شهر سنه دو تیم لاستیک بارز کوردستان و تلاش زنجان در مسابقات لیگ جوانان به مصاف هم رفتند، این بازی در ساعت ١٢ ظهر و با میزبانی تیم لاستیک بارز انجام شد و بازی با نتیجه ۶٢ /٣٨ بە نفع تیم لاستیک بارز کوردستان پایان یافت.

 این بازی در چهار کوارتر و هر کوارتر بە نفع تیم لاستیک بارز انجام شد و لازم بە ذکر است تنها یک بازی به پایان مسابقات باقی مانده که بازی برگشت لاستیک بارز و تلاش زنجان است که جمعه در شهر سنه و در سالن آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

تیم لاستیک بارز با مربی‌گری سروه ضرغامیان در شش، هفت ماه گذشته توانسته با بردهای پی در پی و تنها با یک شکست به این مرحله از بازی‌ها برسد و در یک چهارم قرار بگیرد و بعداز پایان بازی برگشت با تیم زنجان به فینال مسابقات راه خواهد یافت.