برای اولین بار ٣١ زن برای رانندگی با قطار بین شهرهای عربستان آمادە می‌شوند

بسیاری از زنان در عربستان سعودی پس از اتمام دوره‌ی آموزشی، خود را برای رانندگی قطار بین شهری تا پایان دسامبر آینده آماده می‌کنند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، ١۵ مرداد ١۴٠١، برای اولین بار در تاریخ عربستان، ٣١ زن پس از گذراندن مرحله‌ی دوم آموزش، خود را برای رانندگی قطار بین شهری آمادە می‌کنند.

این دورە حدود ۵ ماه به طول می‌انجامد و کارآموزان با حضور رانندگان حرفه‌ای قطار برای آموزش عملی وارد کابین قطار می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه دسامبر آینده، کارآموزان پس از گذراندن تمامی تست‌ها و آموزش‌ها، به صورت مستقل تردد قطارهای بین شهرهای عربستان را آغاز کنند.

زنان عربستانی آموزش‌های تئوری بسیاری از جمله مقررات ترافیکی، ایمنی، خطرات کاری، آتش‌نشانی و جنبه‌های فنی مربوط به قطار و زیرساخت را گذرانده‌اند.

در مراحل آتی، تعداد مردان و زنان سعودی که با قطار رانندگی می‌کنند، افزایش می‌یابد، زیرا پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای سفر با قطار طی چند سال آینده رشد قابل ‌توجهی داشته باشد.

عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد خاورمیانه را دارد، به عنوان بخشی از چشم‌انداز ٢٠٣٠ برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت و به کارگیری بیشتر زنان در بخش‌های مختلف، به دنبال کاهش نرخ بیکاری به ٧ درصد تا سال ٢٠٣٠ است.

علیرغم اصلاحات اجتماعی عمده، فعالان حقوق بشر معتقدند کە زنان سعودی هنوز برای ازدواج، آزادی از زندان، طلاق، دسترسی به برخی خدمات بهداشتی، و تأیید قیم با تبعیض روبرو هستند.