آزادی معصومه میرسالاری با قرار وثیقه

معصومه(ستاره) میرسالاری شهروند آبادانی که در جریان اعتراضات به مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه‌ی دخترش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد.

مرکز خبر- روز شنبه 27 اسفندماه، معصومه(ستاره) میرسالاری بلاگر اهل آبادان که در جریان اعتراضات به مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه‌ی دخترش و انتشار مطلبی در خصوص مسمومیت دانش‌آموزان در حساب کاربری خود روز دوشنبه 15 اسفندماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شده بود، با قرار وثیقه و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.