جامعەی پزشکی شرافت را در اتحاد با انقلاب می‌بینند

جامعەی پزشکی از آغاز خیزش انقلابی از آن حمایت کردەاند، آنها خود را متعهد بە سوگند خود می‌دانند و می‌گویند شرافت را همراهی با مردم معترض می‌دانند.

دیلان محمدی

 

سردشت- جامعەی پزشکی بە عنوان بخشی از کل جامعە در ادوار مختلف نقش برجستەای در مبارزات سیاسی و اجتماعی ایفا کردەاند. همزمان با قتل حکومتی ژینا امینی نیز جامعەی پزشکان سکوت نکردە و از طرق مختلف تلاش کردند سیستم پزشکی قانونی و کل سیستم نظام پزشکی ایران را بە چالش بکشند.

پزشکان کە در سال‌های گذشتە خود بخشی از اعتراضات صنفی بودەاند اما گویی اکنون دیگر اعتراضات صنفی را کافی ندانستە بە خیزش انقلابی کنونی پیوستەاند. چرا کە زندگی آنها نە تنها متاثر از بحران اقتصادی است بلکە بە دلیل سیستم حاکم از تبعیض رنج می‌برند و سال‌ها است تبعیض بە عنوان بخشی از سیاست حاکمیت بە سازمان نظام پزشکی نیز رسوخ کردە است. علاوەبر این شهرهای روژهلات کوردستان کە بە عنوان مناطق محروم نیز شناختە می‌شوند از تبعیض بیشتری رنج می‌برند.  

اما این بار اعتراضات پزشکان تنها در حد تجمع نبود بلکە استعفا و کمك‌رسانی بە مجروحین اعتراضات و ماندن اساتید در کنار دانشجویان بە عنوان بخشی از مبارزات آنها قلمداد می‌شود. از همان اوایل آغاز اعتراضات محمد رازی قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی تهران از سمت خود استعفا داد. محمد رازی دلایل استعفای خود را حملەی نیروهای امنیتی بە تجمع پزشکان و تعد او به خانه پزشکان و امنیتی کردن فضای اطراف سازمان نظام پزشکی و دانشگاه عنوان کرد.

جامعەی پزشکی با مورد انتقاد قرار دادن گزارش پزشکی قانونی و رد دلایلی کە برای مرگ او عنوان شد، خود بە عنوان بخشی از آغاز کنندگان اعتراضات شناختە شدند و حکومت نیز بە شدت فضا را برای آنها تنگ‌تر و امنیت‌تر ساخت.

در این گزارش و در گفت‌وگو با چند تن از کادر‌های پزشکی، علاوەبر پرداختن بە وضعیت معیشتی و تبعیضی کە در این بخش وجود دارد، نظر آنها را در مورد خیزش انقلابی اخیری کە هـمچنان ادامە دارد جویا شدیم.

 

«شرافت را در این می‌بینم که طرف مردم باشم»

سحر(نام مستعار) مامای مرکز بهداشت نلاس سردشت است وزنان مختلفی را که از روستاهای هم‌جوار هستند برای معاینه  پیش او می‌آیند. اودر مورد سیستم پزشکی در ایران با ناامیدی می‌گوید: «اینجا عدالت بر اساس لیاقت و شایستگی نیست هرکسی که بچه شهید یا بسیجی است استخدام رسمی می‌شود. ولی هیچ‌کدام با درس خواندن وارد رشته پزشکی نشده‌اند بلکه با پارتی و سهمیه بوده است».

در مورد اعتراضات می‌گوید: «پزشکان، پرستاران و کادر درمان معترض هستند چون حق آن‌ها پایمال می‌شود. من در یک خانواده متوسط به پایین متولد شدم برای کنکور زحمت زیادی کشیدم. ده سال به‌طور پیوسته خدمت می‌کنم ولی چون اهل پارتی‌بازی نیستم هنوز قراردادی هستم. قبلاً به زنان باردار قرص پیشگیری از بارداری می‌دادند الان به خاطر طرح جوانی جمعیت آن‌ها از غربالگری و قرص محروم هستند؛ و در مواقعی اگر به آن‌ها مشاوره بدهیم توبیخ می‌شویم چون هر کمکی از طرف ما علیه طرح جوانی جمعیت حساب می‌شود. ولی من برخلاف نظر بهداشت به این زنان کمک می‌کنم و از دستورات مرکز سرپیجی می‌کنم و در مورد غربالگری به آنها کمک می‌کنم تا فرزندان آنها ناقص نباشند. من قسم خورده‌ام که به حرفه‌ پزشکی خیانت نکنم به همین دلیل من شرافت را در این می‌بینم که طرف مردم باشم. هر روزی که اعتراضات بوده است سرکار نرفته‌ام ولی آنلاین به مریض‌ها مشاوره درمانی داده‌ام».

محمد(نام مستعار) در مورد مشکلات پزشکان عمومی می‌گوید: «در این رشته پزشکان مشکلات معیشتی زیادی دارند و افرادی کمی دارای درآمد مکفی هستند. اغلب پزشکان و افرادی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند وضعیت مناسب اقتصادی ندارند». او در مورد تعرفه‌های پزشکی می‌گوید: «تعرفه‌های اعلام‌شده توسط سیستم سلامت، خیلی پایین است و این کاهش دریافت هزینه خدمات، برای پزشکان عمومی و متخصص اصلاً عادلانه نیست. مطب‌های محلی کارشان کمتر شده است قبلاً بیشتر مردم به آن‌ها مراجعه می‌کردند. به خاطر کم شدن بیمار و بالا رفتن هزینه‌ها، مطب را تعطیل کردند و در کلینیک‌های زیبایی مشغول به کار هستند. خودم پزشک عمومی هستم درآمدم کم هست و از روی ناچاری باوجود آنکه بورد تخصصی زیبایی ندارم یک مطب زیبای زدم و مردم الان بیشتر به این مراکز روی آورده‌اند».

در مورد اعتراضات اخیر او می‌افزاید:« پزشکان به دلیل نا عدالتی، اعتراض با فقر و ستم در جامعه و نظام پزشکی به اعتراضات پیوسته‌اند. خودم یک پزشک معترض هستم و در روزهای که بازاریان در کوردستان اعتصاب کردند به اعتصابات پیوستم و به سرکار نرفتنم».

سارا (نام مستعار) پرستار است او در مورد وضعیت پرستاران می‌گوید: «بعد تمام شدن طرح دانشگاه من را از بیمارستان بیرون کردند چون سهمیه نداشتم و بسیجی نبودم در استخدام پرستاران فرزندان جانبازان و شهیدان در اولویت هستند. من مجبورشدم یک شیف در آزمایشگاه و شیفت دیگر در یک کلینک کارکنم».

سارا در مورد امکانات پزشکی در بیمارستان می‌گوید: «در بیمارستان سردشت باوجود آنکه شهری شیمیایی است ولی امکانات پزشکی ندارد شش دستگاه تنفسی دارد. درحالی‌که این شهر با گاز اعصاب شیمیایی شده است دستگاه ام آر آی ندارد و مردم برای یک بیماری ساده باید به شهرهای اطراف بروند در این شرایط کادر بیمارستان از این همه نا عدالتی ناراضی هستند و اعتراض می‌کنند». در مورد مشکلات معیشتی پرستاران می‌گوید: «کمبود شدید نیروی پرستاری، حجم زیاد کار، مطالبات و معوقات انباشته، اضافه کار اجباری و اجرا نشدن برخی از مصوبات قانونی به دلیل کمبود نیرو را منجر به ایجاد مشکلات معیشتی بسیاری برای پرستاران است».