همبستگی وهمدلی از زیبایی‌های انقلاب

انقلابی کە اکنون در کوردستان و ایران جریان دارد ویژگی‌های خاص خود را دارا است. همدلی واتحاد مردمی از زیبایی‌های این انقلاب است. تشکیل تیم‌های پزشکی برای مداوای مجروحین و کمک بە نیازمندان از اقدامات انقلابیون برای تداوم انقلاب است.

هیما راد

سنە- مردم غم نان دارند، حجاب جرقه‌ای بود تا مردم از لاکشان بیرون بیایند و دردشان را فریاد بزنند، کشته شدن زن جوانی که تنها جرمش پوشش دلخواهش بود بهانه‌ی خوبی بود تا تمام درد و رنج‌های این چهل و اندی سال برایشان یادآور شود و ترس را کنار بگذارند زیرا دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند، به خیابان آمدند و جانشان را در این راه گذاشتند تا شاید با مرگشان به آزادی دچار شوند....

 

تشکیل تیم‌های مردمی برای مداوای مجروحین

این اعتراضات هزینه‌های زیادی برای مردم داشت با اعتصابات در ایران به ویژه در کوردستان فشار کمر شکنی به مردم وارد شد توان خرید حتی به مایحتاج هم کفایت نمی‌کند. جدا از این معترضان از لحاظ جانی هم هزینه‌ی زیادی دادند و می‌دهند، بسیاری کشته شدند و بسیاری زخمی. زخمی‌ها حق مداوا در بیمارستان را ندارند و در صورت حضور آنها در بیمارستان فوری دستگیر و بدون مداوا روانەی زندان می‌شوند.

مردم خود تیم‌هایی را برای مداوای زخمیان تشکیل دادند، با جمع آوری کمک‌های نقدی و پک‌های پزشکی و حضور داوطلبانه پرستاران و پزشکان به صورت پنهانی در منازل تا کنون تعداد بسیاری از زخمی‌ها مداوا شدە‌اند.

از میان این پرستاران زنانی هستند که با عشق و با تمام وجودشان می‌خواهند سهمی در این انقلاب داشته باشند. آنها با اینکه می‌دانند در این راه خطرات زیادی تهدیدشان می‌کند اما آن را به جان خریده‌اند پنهانی به منزل زخمی‌ها می‌روند و مداواهای لازم را انجام می‌دهند و حتی گاها از جیب خودشان هزینە می‌کنند.

 

تهیەی پک‌های غذایی برای کمک بە نیازمندان

حمایت مردم از یکدیگر در این شرایط ستودنی است آنها علاوه بر تجهیزات پزشکی پک‌های غذایی نیز آماده می‌کنند و برای خانواده‌هایی که در این دوران در مذیقه هستند می‌فرستند، آنها نیز که توان کمک مالی ندارند از طُرُق دیگر  حمایت می‌کنند و سهم خود را ادا می‌کنند.

بە گفتەی پرستاران و کادر پزشکی زخمی‌ها تمام طیف سنی را دربر می‌گیرند اما بسیاری از آنها جوانان و نوجوانان ١٨ تا ٢۴ سالە هستند کسانی کە بیشترین قدرت ریسک کردن را دارند و کمتر محافظه کارند.

و با گزارش دیگری که به ما دادند معلوم شد «نود درصد از زخمی‌ها از قشر فقیر و کم درآمد جامعه هستند جوانانی که دیگر تحمل کمبودها و نداری‌ها را ندارند و می‌خواهند امکانات اولیه زندگی را داشته باشند، کسانی که حتی توان درس خواندن هم ندارند و بیشترین نارضایتی را از این حکومت سرکوب‌گر دارند» و این گواه و مدرک خوبی است برای دولتی که اعتراضات مردم را به حجاب تقلیل داده‌اند و مدعی هستند مردم می‌خواهند لخت شوند ....!