آمار قتل زنان افغانستان در ماه ثور ۱۴۰۲

بە دلیل افزایش افکار ضد زن و بنیادگرای طالبی، فقر و بیکاری آمار قتل زنان در افغانستان روز به روز بلند می‌رود. طالب عاملان اصلی جنایت علیه زنان هستند.

بهاران لهیب

کابل- آمار قتل زنان در افغانستان روز به روز بلند می‌رود. دلیلش افزایش افکار ضد زن و بنیادگرای طالبی، فقر و بیکار می‌باشد و هیچگاه عاملان این قتل‌ها مجازات نمی‌شوند و از طرف مقامات طالبان هم قضایایی جنایت علیه زنان زیر زده می‌شود چون در اکثریت موارد خود شان دست دارند و عاملان اصلی جنایت علیه زنان هستند.

 به تاریخ ۳ ثور ۱۴۰۲، زنی در ولسوالی پسابند غور توسط شوهرش با بیل کشاورزی به قتل رسیده است دلیل قتل آن را خشونت‌های خانوادگی گفته اند.

به تاریخ ۴ ثور ۱۴۰۲، گل‌اندام در شهر فیروزکوه مرکز غور توسط پسر ۱۲ ساله‌اش با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

 به تاریخ ۷ ثور ۱۴۰۲، یاسمین ۳۰ ساله به خاطر تن ندادن به ازدواج اجباری خود را حلق‌آویز نموده و به زندگی‌اش خاتمه داده است.

به تاریخ ۷ ثور ۱۴۰۲، سلطانه ۵۶ ساله در ولسوالی قرغان فاریاب خود را حلق‌آویز نموده و به زندگی‌اش پایان داده است.

به تاریخ ۷ ثور ۱۴۰۲، رزمینه در شهر فیروزکوه مرکز غور با مقاومت علیه تجاوز جنسی ملیشه طالب، توسط وی به قتل رسیده است.

 به تاریخ ۱۳ ثور ۱۴۰۲، زنی ۴۰ ساله از اثر خشونت‌های خانوادگی در فیض‌آباد مرکز بدخشان با خوردن دوای زهری به زندگی خود پایان داده است.

 به تاریخ ۱۹ ثور ۱۴۰۲، تازه‌گل ۳۵ ساله در شهر شبرغان مرکز جوزجان توسط چند مرد مسلحه در منزلش با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

به تاریخ ۲۱ ثور ۱۴۰۲، مهتاب ۵۰ ساله، که باردار هم بوده در ولسوالی قادس بادغیس توسط همسرش به اتهام رابطه داشتن با مردی دیگری به قتل رسیده است.

 به تاریخ ۲۲ ثور ۱۴۰۲، زن جوانی از اثر خشونت‌های خانوادگی در شهر میمنه مرکز فاریاب با خوردن دوای زهری به زندگی خود خاتمه داده است.

 به تاریخ ۲۴ ثور ۱۴۰۲، زن ۱۹ ساله در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب با خوردن دوای زهری به زندگی خود پایان داده است.

به تاریخ ۲۵ ثور ۱۴۰۲، دختر ۱۶ ساله‌ای در ولسوالی بلچراغ فاریاب بعد از جنگ با نامزدش خود را حلق‌آویز نموده و به زندگی خود پایان داده است.

 به تاریخ ۲۶ ثور ۱۴۰۲، پرستاری ۲۷ ساله به اسم نازدانه در ولسوالی جاغوری غزنی به شکل مرموز به قتل رسیده است.

تاریخ ۲۹ ثور ۱۴۰۲، زنی در ولسوالی موسی قلعه‌ی هلمند توسط شوهرش با تبر به قتل رسیده است.

به تاریخ ۳۰ ثور ۱۴۰۲، رزینه ۲۲ ساله در ولسوالی اسپین‌ بولدک قندهار خود را حلق‌آویز نموده و به زندگی‌اش پایان داده است.