آمار قتل زنان افغانستان در ماه عقرب ۱۴۰۱

فقر بیکاری و حاکمیت طالبان با ذهنیتی زن‌ستیز عامل افزایش روز بە روز آمار قتل زنان در افغانستان است.

بهاران لهیب

کابل- آمار قتل و خشونت‌ها در افغانستان روز تا روز علیه زنان افزایش می‌یابد. دلیل آن فقر، بیکاری و حاکمیت طالبان با فکر ضد زن می‌باشد در این ماه باز هم «خبرگزاری زن» لیست از  آمار قتل زنان افغانستان را به نشر می‌رساند.

به تاریخ اول عقرب ۱۴۰۱، علی‌مدد شریفی با دختر داکترش در ولسوالی خاص ارزگان توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند.

به تاریخ ۳ عقرب ۱۴۰۱، خاتمه ۱۸ سالە در ایست باز رسی بادغیس با شلیک گلوله طالبان به قتل رسیده و شیما خواهرش زخمی برداشت.

به تاریخ ۳ عقرب ۱۴۰۱، ریحانه ۲۵ ساله در حوزەی اول امنیتی در شهر فیروزکوه مرکز غور با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

به تاریخ ۳ عقرب ۱۴۰۱، رحیان ۲۵ ساله فرزند حیدر از اثر خشونت‌های خانواده‌گی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

به تاریخ ۵ عقرب ۱۴۰۱، خواجه محمد در ولسوالی سیاه‌گرد پروان همسر ۳۵ سالەی خود را بعد از زخمی نمودن با چاقو، بروی بم بسته انفجار داد.

به تاریخ ۶ عقرب ۱۴۰۱، جهش در سیدآباد شهر کندز‌ معشوقەی خود فریده را به خاطر نامزد شده با مرد دیگر توسط گلوله به قتل رسانده و خود را بعد از وی کشت.

به تاریخ ۹ عقرب ۱۴۰۱، فریده در شهر میمنه، مرکز فاریاب با خوردن ادویه سمی از اثر خشونت‌های خانواده‌گی به زندگی خود پایان داد.

به تاریخ ۹ عقرب ۱۴۰۱، دختر ۱۵ ساله در ولسوالی جبل‌السراج پروان به خاطر ازدواج اجباری خود را حلق‌آویز کرد.

به تاریخ ۱۲ عقرب ۱۴۰۱، حنیفه ۱۹ ساله در ولسوالی لعل و سرجنگل غور بعد از  درگیری لفظی با برادراش خود را حلق‌آویز کرد.

به تاریخ ۱۲ عقرب ۱۴۰۱، جسد یک زن در شهرک حاجی نبی کابل که با سنگ به قتل رسیده به دست آمده است.

به تاریخ ۱۳ عقرب ۱۴۰۱، زنی جوانی توسط پدرش به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولسوالی بل‌چراغ فاریاب به قتل رسید.

به تاریخ ۱۴ عقرب ۱۴۰۱، جسد یک زن در شهر سرپل به دست آمده که خفه شد.

به تاریخ ۱۵ عقرب ۱۴۰۱، زنی جوانی از اثر خشونت‌ شوهرش خانه را ترک کرده به خانه خالەی خود پناه برده وقتی مامایش که آمر «امربه معروف و نهی از منکر» در بلخ، از موضوع اطلاع حاصل می‌کند خواهرزاده خود را در ولسوالی شولگره بلخ به قتل می‌رساند و آمر امر به معروف طالبان فقط برای یک ساعت بازداشت شده است.

به تاریخ ۱۶ عقرب ۱۴۰۱، جسد یک زن در مرکز شهر ولایت سر پل به دست آمده که دلیل مرگ‌اش را خشونت خانواده‌گی گفته‌اند.

به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۴۰۱، هاجره ۲۰ ساله بعد از دستگیر نامزدش توسط طالبان خود را در درەی فولادی بامیان حلق‌آویز کرد.

به تاریخ ۲۰ عقرب ۱۴۰۱، زنی توسط شوهرش بعد از شکنجه با ضرب گلوله در ولسوالی کامه ننگرهار به قتل رسید.

به تاریخ ۲۱ عقرب ۱۴۰۱، مژگان ۶ ساله با شلیک گلوله در ناحیه پنجم شهر میمنه فاریاب به قتل رسید.

به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۴۰۱، یک تازه عروس یکجا به همسرش در ولسوالی علیشنگ لغمان به قتل رسید.

به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۴۰۱، زن ۳۵ ساله توسط برادر زاده همسرش در ولسوالی حصه‌ی دوم کوهستان کاپیسا با سلاح شکاری به قتل رسید.

به تاریخ ۲۹ عقرب ۱۴۰۱، مردی زنش را با سلاح نوع کلاشنیکوف در ولسوالی پشتون زرغون هرات به قتل رساند.

به تاریخ ۲۹ عقرب ۱۴۰۱، هاجره ۲۲ ساله بر اثر خشونت‌های خانواده‌گی در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب با خوردن زهر به زندگی خود پایان داد.

به تاریخ ۳۰ عقرب ۱۴۰۱، معینا بی بی در ولسوالی گرزیوان فاریاب شب هنگام توسط افراد ناشناس با سلاح نوع کلاشینکوف در خانه‌اش به قتل رسید.