کتابخانه‌ی سیار در هلبجە

کتابخانەی سیار با بیش از ۵٠٠ کتاب از منابع مختلف کوردی و عربی به مدت دو روز در پارک عمومی هلبجە بە نمایش گذاشتە شد.

هلبجە- روز دوشنبە ۴ ژوئن، کتابخانەای سیار در پارک عمومی شهر هلبجە برای بازدیدی عمومی شهروندان راەاندازی شد. فعالیت‌های این کتابخانە بە مدت دو روز ادامە داشت و بیش از ۵٠٠ کتاب با موضوعات اجتماعی، شعر، داستان، رمان و بسیاری دیگر با هدف آشنایی شهروندان با کتاب و دوری از فناوری و شبکەهای اجتماعی بە نمایش گذاشته شد.

کژال حسین، فارغ‌التحصیل رشتەی حقوق، در این رابطە گفت: افتتاح نمایشگاەهای مشابه بخصوص برای زنان اهمیت ویژه‌ای دارد. وی فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق است و به دنبال کتاب‌های حقوقی است. او همچنین از زنان و جوانان می‌خواهد که از شبکه‌های اجتماعی دوری و از کتابخانه بازدید کنند.

وی در ادمەی سخنانش گفت: «هلبجە فرصت‌های زیادی را برای رشد زنان در عرصه‌ی ادبیات فراهم کرده است. اگرچەگفتە می‌شود فرهنگ و مطالعە بە هم مرتبط نیستند اما مطالعە حائز اهمیت است و با مطالعەی بیشتر اطلاعات و نظر‌ افراد در مورد رخدادها و موضوعات مختلف گستردەتر می‌شود و سطح آگاهی او افزایش می‌یابد».