تراژدی مرگ ماهی‌ها در رودخانەهای ایران

ویدیویی منتشر شدە از مرگ دستە‌جمعی ماهی‌ها در رودخانەی دینورآب کرماشان نشان از فاجعەای زیست‌محیطی دیگر در ایران است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز یکشنبە ٢۶ تیر ١۴٠١، ویدیویی از مرگ دستە‌جمعی ماهی‌ها بە دلیل آلودگی آب رودخانە در دینورآب استان کرماشان(کرمانشاە) در شبکەهای اجتماعی منتشر شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شدە، رودخانەی دینورآب در حاشیەی بیستون قرار داشتە و از تنوع زیستی بالایی برخوردار است، اما در حال حاضر با عدم توجە مسئولان و افزایش آلودگی، حیات این رودخانە در معرض خطر قرار گرفتە است.

هر سال تعداد زیادی از ماهی‌‌ها در رودخانەهای ایران تلف می‌شوند و مسئولان نیز علت آن را خشکسالی و بارش کم باران بیان می‌کنند، اما در واقع عامل تلف شدن ماهی‌ها و نابودی اکوسیستم و رودخانەها، سوءمدیریت دولت در روند پساب کارخانەهای صنعتی و تأسیس پروژه‌های صنعتی نزدیک رودخانەها و تالاب‌ها، نبود مدیریت در تنظیم و کنترل سیلاب‌ها و رسیدگی به وضعیت دریاچه‌ها کە می‌تواند باعث جلوگیری از این معضل زیست‌محیطی شود، می‌باشد.