بازگشت ماموت‌های ماقبل تاریخ به حیات

خلق فیلی مشابه ماموت توسط متخصصین هاروارد که توانایی زندگی در آب‌و‌هوای سرد شمالگان را داشته باشد.

 

 

مرکز خبر-  جورج چرچ، متخصص ژنتیک از دانشگاه هاروارد، و بن لم، کارآفرین حوزه‌ی فناوری، کلوسال را تاسیس کرده‌اند، شرکت جدیدی در حوزه‌ی زیست‌علم و ژنتیک که در نظر دارد تعدادی از گونه‌های منقرض‌شده را به حیات بازگرداند.

اولین ماموریت این شرکت، که با بودجه‌ی اولیه ۱۱ میلیون دلاری پشتیبانی می‌شود، خلق فیلی مشابه این موجود عظیم‌الجثه ماقبل تاریخ است که در آب‌و‌هوای سرد شمالگان رشد‌و‌نمو کند.

این پژوهشگران در نظر دارند این کار را با استفاده سلول‌های پوست فیل‌ آسیایی انجام دهند که در معرض خطر انقراض قرار دارد، و این سلول‌ها را همراه دی‌ان‌ای ماموت یخ‌زده داخل سلول‌های بنیادی قرار دهند تا جنین تولید کنند.

این تیم امیدوار است اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، اولین گروه بچه‌فیل‌ها را در شش سال آینده داشته باشند.