«نبرد کوبانی نقطه‌ عطفی بود برای شناساندن آرمان ژن، ژیان، ئازادی»

الهە صدر معتقد است این انقلاب کە ژینا بە عنوان یک زن با هویت کوردی نماد آن است اتحادی بی‌نظیر در جهان ایجاد کردە است. او شعارهای دیگر را بە حاشیە تلاش برای بە حاشیە راندن شعار ژن ژیان آزادی می‌داند کە این شعار خود ساختارشکنی در برابر جهل هزاران سالە است.

سایدا شیرزاد

 

مرکز خبر- این روزها در ایران انقلابی حول شعاد زن زندگی آزادی شکل گرفتە کە بسیاری آن را انقلابی زنانە عنوان می‌کنند، انقلابی کە برای نخستین بار زنان جهان را از همەی کشورها از اروپا تا خاورمیانە و از آمریکا تا آفریقا با هم متحد ساختە و همصدا و با فریادی بلند آزادی را فریاد می‌زنند.

الهە صدر سال‌ها است در حوزەی حقوق زنان کار می‌کند، وی کە همزمان فعال حقوق پناهجویان نیز هست و با زنان بسیاری بە ویژە از کشورهای خاورمیانە در ارتباط است این انقلاب را بی‌نظیر و در تاریخ حداقل چند سالەی اخیر بی‌همتا می‌داند.

 

«ژینا به عنوان یک زن و یک کورد اسم رمز این اتحاد است»

الهه صدر، فعال حقوق زنان، ضمن ابراز خوشحالی از اتحاد مردم در سراسر ایران برای نخستین بار ،گفت: بعد از ۴٣ سال، این نخستین باری است که تمام مردم ایران از مذاهب مختلف، اقوام بلوچ، ترک، کورد و معلمان و کارگران، دانشجویان و محصلین کم سن و سال در این مبارزات شرکت می‌کنند و برای یک تغییر اساسی تلاش می‌کنند که مسئله و خواسته‌ی مردم همچون سال ٨٨ اصلاحات نیست و این واقعا یک انقلاب است.

وی با اشاره به مبارزات زنان در سال ١٣۵٧ علیه حجاب اجباری و جوانان مبارز در اعتراضات اخیر افزود: زمانی که زن‌ها برای مبارزه با حجاب اجباری به خیابان آمدند (١٣۵٧)، بسیاری از حزب‌ها و گروه‌های چپ از ما حمایت نکردند و گفتند الان این مسئله‌ی ما نیست و بگذارید وارد مرحله‌ی جدیدتر بشویم و این مسئله خود به خود حل می‌شود. الان با گذشت ۴٣ سال مسئله‌ی زنان همچنان حل نشده است و این فقط در ایران نیست. بلکه در تمام کشورهای دنیا به خصوص در خاورمیانه و کشورهای مذهبی، زنان با تمام وجود در مبارزات شرکت می‌کنند اما بازهم مورد ستم قرار گرفته و به حقوق خود نرسیده‌اند.

الهه صدر، تبدیل اسم «ژینا به عنوان یک زن و یک کورد» به اسم رمز این اتحاد را در سال‌ها مبارزه علیه «ستم، تبعید، مهاجرت‌های اجباری، اعدام و سرکوب‌های شدید» می‌داند که سبب همگانی شدن شعار «ژن، ژیان، ئازادی» شده است و افزود: این شعار اول یک جرقه بود که شعله کشید و در نهایت تبدل به یک نور شد که سراسر ایران را فرا گرفت و از مرزها هم فراتر رفت.

 

تحمیل مذهب شیعە و زبان فارسی یکی از دلایل اصلی این انقلاب است

این فعال حقوق زنان با تاکید بر تحمیل شدن زبان فارسی و مذهب تشیع بر مردم در حالی که در ایران «رنگارنگی مذاهب» وجود دارد، اعلام کرد که اولین تحمیل‌ها و اجبارها بر زنان بوده است و رژیم جمهوری اسلامی «با گرفتن استقلال زنان و حذف آنها از عرصه‌های عمومی و با قدرت بخشیدن بر همسری و مادری، مسئله‌هایی برای زن تعیین کرد که خود به خود زنان را از تمام عرصه‌های عمومی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حذف کرد» و افزود: این حکومت با جان، مال و روان مردم کاری کرده است که شاید زمانی خیلی از مردم آرزوی حکومت سابق را کرده باشند. اما امروز مردم آگاه شدند و چیزی فراتر می‌خواهند. جوانان ١۶ و ١٧ ساله که دوران پهلوی را مشاهده نکرده‌اند اما با شعار «مرگ بر ستمگر، نه شاه می‌خوایم نه رهبر» مبارزه می‌کنند.

وی مبارزات زنان و جهانی شدن شعار «ژن، ژیان، ئازادی» را یک انقلاب زنانه در جهان خواند و گفت: این اولین بار نیست که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» داده شده اما این اولین بار است که این شعار جهانی شده و در سراسر دنیا با این شعار مبارزه می‌کنند و زنان خواستار یک انقلاب در سطح جهان هستند. امروز در همه‌ی کشورها شعار «ژن، ژیان، ئازادی» داده می‌شود. حتی در کشورهای اروپایی که هرچند در این کشورها زنان به مراتبط بالای اجتماعی رسیدند اما همچنان حقوقشان به طور کامل رعایت نمی‌شود و با این شعار دست به اعتراض زده‌اند.

او همچنین ۴ دهه قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را از «جلوه‌های ایدئولوژی» این حاکمیت می‌داند و اظهار داشت که این قانون «کارکردی فراتر از پوشاندن سر و بدن داشته است» و افزود: در حقیقت هدف اصلی نظارت و کنترل شدید، سلب مالکیت بر تن و سلب تمام حقوق زن بوده است. جمهوری اسلامی خواسته تا یک سیستم جنسیتی به وجود بیاورد از زن و مرد که حتی گرایش‌های جنسیتی مختلف را به رسمیت نمی‌شناسد.

 

«ژن، ژیان، ئازادی دارای فلسفه‌ای رادیکال است»

الهه صدر در خصوص ریشه‌ی شعار «ژن، ژیان، ئازادی» چنین اظهار داشت که: تجربه‌ی انقلاب روژآوا یک گام مهم در جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه بوده است و این جنبش‌ها در تمام خاورمیانه تاریخ ساز بوده. نبرد کوبانی در سال ٢٠١۴، یک نقطه‌ی عطف بوده برای شناساندن آرمان «ژن، ژیان، ئازادی» و قدرت اجتماعی زنان را به تمام جهان رساند. شعار امروز «ژن، ژیان، ئازادی» تاثیر همان شعاری است که زنان روژآوا در کوبانی دادند.

او همچنین با اشاره به سخنان «فرح پهلوی» در یک مصاحبه، سخنان وی را کاهش فلسفه‌ی «ژن، ژیان، ئازادی» دانست و ضمن این موضوع به سخنان «محمدرضا پهلوی» در مورد زنان اشاره کرد که «گفته بود که زنان نمی‌توانند کار خاصی انجام دهند در حالی که فرح پهلوی کنارش بود».

این فعال حقوق زنان، شعارهای انحرافی برخی افراد و تئوریزه کردن این شعارها از سوی برخی روشنفکران با هدف ساختارشکنی را رد کرده و افزود: ژن، ژیان، ئازادی یک فلسفه‌ی رادیکال در پشتش نهفته است و همین شعار «ژن، ژیان، ئازادی» ساختارشکنی می‌کند. شعار «مرد، میهن، آبادی» شعاری است که در چندهزار سال حاکمیت مردسالاری وجود داشته است. برای یک مرد، میهن و زن به یک معناست. مالکیت به میهن و مالکیت به زن و دفاع از زن و دفاع از میهن وظیفه‌ی مرد است. و در کشورهایی مثل ایران اجازه‌ی دفاع از میهن به زن داده نمی‌شود. در جنگ‌ها نیز وقتی بخواهند به کشوری تعرض بکنند، به زنان تجاوز می‌کنند و مردها این را پیروزی خود قلمداد می‌کنند. در نتیجه میهن و زن ناموس مرد هستند که با مالکیت آنها می‌تواند از هر دو دفاع بکند. در تمام این سال‌ها ما با این شعار توسط جمهوری اسلامی زندگی کرده‌ایم که یک شعار کاملا مردسالارانه است و برای ساختارشکنی باید از شعار «ژن، ژیان، ئازادی» استفاده کرد.