«مبارزه با اشغالگری راه پیروزی است»

منیجه حیدر، مدیر کنگره ستار قامشلو در مورد حملات اخیر دولت ترکیه گفت: اشغالگری ترکیه جان شهروندان را هدف قرار داده و می‌خواهد دستاوردها و ارزش‌های مردم را از بین ببرد.

روژ هوزان

قامشلو- دولت اشغالگر ترکیه به طور مداوم شمال و شرق سوریه را بمباران می‌کند و در حملات اخیر مراکز خدمات‌رسانی، ایستگاه‌های نفت و  محل سکونت شهروندان را به شدت مورد حمله قرار داده است.

 

«بازی کثیفی با ارادەی مردم مقاوم ما در حال انجام است»

منیجه حیدر، مدیر کنگرە ستار قامشلو با اشارە بە بازی کثیف دولت ترکیە و جامعەی جهانی می‌گوید: چند روزی است که در شرایط سختی به سر می‌بریم، حملات و اقدامات دولت ترکیه و هدف قرار دادن غیرنظامیان محدود نشده است، می‌دانیم که بار دیگر بازی کثیفی با ارادەی مردم مقاوم ما انجام شده و دولت‌های جهانی مسئول هستند. چرا دولت ترکیه به مردم ما حمله می‌کند؟ آیا همین که دنیا را از  پلیدی‌های داعش نجات دادیم کافی نیست؟ اکنون آنها دست به دست هم داده و می‌خواهند دستاوردهای مردم و ارزش‌های ما را از بین ببرند، کشورهای جهان همه از این حملات آگاه هستند و اگر اجازه ندهند، دولت ترکیه نمی‌تواند حمله کند.

 

«این حملات تمام مناطق را هدف قرار می‌دهند»

منیجه حیدر با تاکید  بر اتحاد مردم منطقه در برابر حملات دولت ترکیه گفت: دولت ترکیه از انواع سلاح‌ها در منطقەی ما استفاده کرده است، از سلاح‌های سبک گرفته تا سلاح‌های شیمیایی، ما حق داریم در خاک خود زندگی کنیم، چرا دولت ترکیه به تاسیسات خدماتی حمله می‌کند؟ آیا آنجا نیروهای نظامی هستند؟ نه، آنها برای حفظ زندگی اجباری به آن مناطق حمله می‌کنند. ما بردەی هیچ کس نیستیم و به کشورهای بین‌المللی متکی نیستیم، ما به این کشورها می‌گوییم که خاک خود را ترک نخواهیم کرد، این حملات نه تنها کوردها، بلکه عرب‌ها، سوری‌ها، ارمنی‌ها، ایزدی‌ها و همەی مردم ساکن در این سرزمین را هدف قرار می‌دهند. دیروز شاهد بودیم که چگونه مراکز مسیحیان و روستاهای آنها در تربه‌سپی هدف قرار گرفت. این حمله به همەی مردم این منطقه آسیب می‌رساند. دولت ترکیه شهروندان را هدف قرار می‌دهد.

 

«وظیفه و مسئولیت ما حفاظت از سرزمین خود است»

منیجه حیدر ضمن محکوم کردن حملات دولت اشغالگر ترکیه به سرزمینش می‌گوید: امروز در این ایام انقلاب و حفظ هستی خود در برابر حملات دولت ترکیه مقاومت می‌کنیم و وظیفه و مسئولیت ماست که از خاک خود محافظت کنیم. کوبانی به درد و رنج برای دولت ترکیه تبدیل شده است به همین دلیل برای تخلیەی خشم خود تصمیم به اشغال کوبانی گرفته است، اما این را بداند همانطور که داعش‌هایشان را در کوبانی شکست دادیم، از بمباران‌های اردوغان هم نترسیده و  ما دارای یک مبارزه‌ی غنی و تاریخی بوده و قدرت ما خلق ما است.