زنان طبقا موارد مسمومیت دانش‎آموزان دختر در ایران و روژهلات کوردستان را محکوم کردند

زنان منطقه طبقا در شمال و شرق سوریه ضمن محکوم کردن مسمومیت دانش‌آموزان دختر در ایران و روژهلات کوردستان، خواستار پاسخگویی مسئولین بە این موارد شدند.

ملاک محمد

طبقا- ماجرای مسمومیت بیش از ٧ هزار دانش‌آموز دختر در ایران و روژهلات کوردستان واکنش‌های شدیدی را در میان معلمان و دانش‌آموزان زن در بسیاری از شهرهای شمال و شرق سوریه برانگیخت، از جملە زنان منطقه طبقا کە خواستار تحقیقات و پاسخگویی از مسئولین این جنایات شدند.

از نوامبر ٢٠٢٢ تاکنون، صدها دانش‌آموز دختر در بیش از پنجاه مدرسه دخترانه در شهرهای مختلف ایران و روژهلات کوردستان مسموم شده‌اند.

لیلی محمد، رئیس مشترک کمیته آموزش و پرورش در این‌ زمینە گفت: آنچه در ایران در مورد مسمومیت عمدی دانش‌آموزان دختر رخ داد، نتیجەی اعمال رژیم‌های دیکتاتوری و طاغوتی است. این رژیم‌ها نتوانستند مردم را از مطالبەی حقوق خود بازدارند بە همین  دلیل برای ایجاد رعب و وحشت میان آنان به روش‌های وحشیانه کشتار، بازداشت و مسموم‌سازی عمدی روی آوردند.

وی خاطرنشان کرد: قیامی که زنان پس از قتل ژینا امینی در برابر رژیم‌های استبدادی و برای مطالبەی حقوق و آزادی خود بە پا کردند از روژهلات کوردستان بە تمام مناطق ایران سرایت کرد و دولت علی‌رغم بە کارگیری هر روشی نتوانست آن را سرکوب کند و روش‌های وحشیانه‌ای که دنبال می‌کند هفت ماه است ادامه دارد.

لیلی محمد ضمن محکوم‌کردن این جنایات علیه دانش‌آموزان دختر ، گفت: ما به عنوان کمیته آموزش این جنایت را محکوم کردە و تأکید می‌کنیم که زنان حق دارند از حقوق و آزادی خود دفاع کنند.

به نوبه خود فاطمە بحبوح یکی از اعضای هیئت اداری در دفتر اجتماع زنان زنوبیه گفت: رژیم‌های استبدادی به هر طریقی سعی می‌کنند قیام زنان کە با شعار «ژن ژیان ئازادی» از ایران آغاز و در سراسر جهان گسترش یافت را سرکوب کنند.

 او توضیح داد: آخرین روش‌های وحشیانه مورد استفاده دولت ایران موارد مسمومیت عمدی دانش‌آموزان دختر در مدارس است که از طریق آن می‌خواهد صدای حقیقت را خاموش و دستاوردهای زنان را از بین ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: ما به همبستگی خود با این قیام ادامه می‌دهیم، زیرا انقلاب زنان انقلاب علیه یک نظام سرمایه‌داری است.