قطع همکاری انتشارات «علمی فرهنگی» با محیا ساعدی و سارا کنعانی

محیا ساعدی و سارا کنعانی دو فعال فرهنگی به دلیل حمایت از مردم ایران و اعتراضات سراسری از ادامه‌ی کار با انتشارات «علمی فرهنگی» منع شدند.

مرکز خبر- براساس نامه‌ای که از سوی قاسم صفائی‌نژاد، مدیرعامل انتشارات «علمی و فرهنگی» زیر مجموعه‌ی تأمین اجتماعی به امیرحسین طهماسبی، سرپرست شرکت فرهنگ فیلم تهران ارسال شده است، محیا ساعدی و سارا کنعانی دو نویسنده و فعال فرهنگی به دلیل حمایت از مردم ایران و اعتراضات سراسری از ادامه‌ی کار با انتشارات «علمی فرهنگی» منع شده و از این نهاد خواسته شده است که قراردادهای آنان تمدید نشود.

 شمار زیادی از چهره‌های مطرح در حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی و ورزشی در جریان خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی که با قتل حکومتی ژینا امینی از ٢۵ شهریورماه ١۴٠١ آغاز شد، از معترضان حمایت کردند. حکومت جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده و همچنین ممنوعیت فعالیت آنان، اقدام به تنبیه این چهره‌های مطرح کرده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می‌کند.