مرگ حسنا سادات خبرنگار افغانستانی و احتمال دخالت طالبان

پس از انتشار خبر مرگ حسنا سادات خبرنگار افغانستانی، کاربران رسانەهای اجتماعی طالبان را مسئول مرگ وی اعلام کردند و طالبان اما ادعای دیگری دارد.

مرکز خبر – براساس گزارش‌های منتشر شدە، حسنا سادات خبرنگار سابق، هنرپیشە سینما و مادر دو کودک، شب گذشتە از پشت بام آپارتمان خود بە پایین پرت شدە و جان خود را از دست دادە است.

مرگ این خبرنگار در حالی صورت گرفتە کە کاربران افغانی رسانەهای اجتماعی، مدعی هستند کە طالبان بە منزل وی یورش بردە و تلاش کردەاند او را بازداشت کنند.

برخی از منابع مرگ این خبرنگار را مشکوک می‌دانند و برخی دیگر مدعی شدەاند که او شب گذشته در پی هجوم نیروهای استخبارات طالبان به خانه‌اش، خود را از منزلش پایین انداخته است. با این وجود پلیس طالبان ضمن تکذیب اخبار منتشر شدە، مدعی شدە است کە در حال تحقیق در مورد مرگ حسنا سادات هستند.

خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، نوشت که این خبرنگار در پی سقوط از آپارتمانی در منطقه قلعه فتح‌الله در کابل جان باخته است.

بە گفتەی خالد زدران یک نفر در ارتباط با مرگ این خبرنگار، بازداشت و تحقیقات همچنان ادامە دارد. تاکنون خانواده این خبرنگار و نهادهای حامی خبرنگاران واکنشی بە مرگ این خبرنگار نداشتەاند.