تابو‌شکنی زن تونسی با استفاده از موتورسیکلت برای تامین معاش خانواده

دستیابی زنان عرب به برخی از حقوق خود به این معنا نیست که آنها می‌توانند بسیاری از مشاغل را انجام دهند؛ زیرا آداب و رسوم و سنت‌ها همچنان کار آنها را به مشاغل خاصی محدود می‌کند.

 

اخلاص حمرونی

تونس - سارا اوبادا نمونەای از زنان که دارای مدرک علمی بوده و تسلیم دیدگاە مردسالار جامعه نشد، بلکه درصدد انتقال ایده‌ای منحصر به فرد بود که از طریق آن می‌توانست زنان را به ایجاد پروژه‌های خود تشویق کند.

سارا اوبادا، تونسی که دارای مدرک زبان انگلیسی است، این کلیشه را شکست و نقش معمول زنان در حمایت از خانواده کە توسط جامعە تعریف شدە بود را کنار گذاشت. او از موتورسیکلت خود که برای بردن دخترش به مدرسه استفاده می‌کرد، برای رساندن سفارشات به خانه‌ها نیز استفاده می‌کند.

کلیپ‌های زیادی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در حالی که او هر روز با موتورسیکلت خود در خیابان‌های شهر غفسا تونس عبور می‌کند. این کار او در شهرش منحصر به فرد است و با توجه به بیکاری گسترده‌ای که زنان فارغ التحصیل از آن رنج می‌برند؛ تجربه او می‌تواند بسیاری از زنان را تشویق کند تا از هر فرصتی استفاده کنند و زندگی خود را تغییر دهند.