هورامان؛ بهشت کوردستان

فصل بهار هورامان بهشت کوردستان می‌شود و مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار می‌گیرد رودخانه سیروان مهمترین رودخانه هورامان است و از کوردستان و کرماشان می‌گذرد، قشلاق و گاورود سیروان را تشکیل می‌دهند و در مسیر پاوه می‌توان بیشترین زیبایی سیروان را مشاهده کرد که با رقص زیبا و پیچ و خم‌هایش در میان کوه‌ها به رودهای دیگر می‌رسد و از روژهلات به باشور  کوردستان می‌رود.  

چشمه بل که در میان کوه‌های شاهو و نزدیک به روستای هجیج و رود سیروان قرار دارد و یکی از از جاهای تاریخی و مهم برای هورامان و کوردستان است و از جاذبه‌های هورامان محسوب می‌شود.

گردنه ژالانه واقع در هورامان نیز از جاذبه‌های دیگر هورامان می‌باشد که در هر فصلی از سال دارای برف است و زمستان‌ها تا سه متر برف دارد و دارای جاده‌ای سخت است.

سراب روانسر از جاذبه‌های شهر روانسر در استان کرماشان است که به عنوان پنجاە و هفتمین اثر ملی ایران در سال ١٣٨٧ ثبت شده است.

روستای هجیج که قبل از سد‌سازی در آن به عنوان یک مکان مذهبی برای برخی از معتقدان مهم و قابل توجه بود اما بعد در سال ١٣٩٣ بخش زیادی از روستا بە دلیل سد‌سازی بە زیر آب رفت و از آن موقع به مکانی گردشگری تبدیل شد.