ترانه‌ی امروز - از آن روز

دلنیا رزازی

له‌و رۆژه‌وه‌ر(از آن روز)

دلنیا رزازی
این ترانه‌ی را مرضیه فریقی مادر دلنیا و خواننده‌ی معروف کورد خوانده و دلنیا رزازی آن را بازخوانی کرده است.