معرفی آثار هنری؛ زن بودن زیبایی است

زن بودن زیبایی است، یکی از تابلوهای هنرمند دلسوز رسول است که در سال ٢٠٢٠ آن را کشیده است.

این تابلو، با رنگ روغنی بر روی بوم و در ابعاد ٩٠ در ۶۰ سانتی‌متر نقاشی شده است.

این نقاشی درباره زنان است که نماد زیبایی و عشق هستند. این هنرمند می‌گوید: زن بودن زیبایی است و بدنی قوی، مانند شیر، پرشور مانند قطرات باران، شیرین مانند عسل است.