کتاب امروز: زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز

نویسنده این کتاب توکا ملکی ، نویسنده و پژوهشگر حوزه هنرهای دیداری ایران است.

کتاب زنان موسیقی ایران، پیرامون تاریخ موسیقی زنان ایران نگاشته شده است. در این کتاب زنان موسیقی‌دان و آوازخوان ایرانی براساس ادوار تاریخی معرفی شده‌اند.

نویسنده در فصل نخست این کتاب به رابطه اسطوره با شعر، ادبیات و موسیقی اشاره نموده و در فصل دوم اشکال و کیفیت موسیقی پیش از اسلام را تشریح کرده است. فصل سوم به ویژگی‌های موسیقی در دوره اسلامی می‌پردازد. فصول چهارم و پنجم به معرفی موسیقی، موسیقی دانان، و آواز خوانان زن در دوران قاجار و پهلوی اختصاص یافته است و فصل ششم مشتمل بر مطالبی در رابطه با آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان زن پس از انقلاب ۵٧  است. همچنین بخش پایانی کتاب نیز به زنان در موسیقی فولکلور و محلی ایران می‌پردازد.

این کتاب در سال ١٣٨٠ توسط انتشارات کتاب خورشید به گونه مصور چاپ شده که شامل نمایه موضوع و اسامی است.

کتای زنان موسیقی ایران پس از چاپ ، توقیف شد؛ زیرا به عقیده محافظه کاران درون جمهوری اسلامی، در این کتاب به مقدسات توهین شده بود.