زنان تجارت پیشه هرات با ایستادگی توانستند دوباره فعالیت خود را آغاز نمایند

با دوباره فعال شدن مرکز، جمیله و هم‌قطارانش، خود و زنانی که به این مرکز مراجعه می‌کنند را از زندان خانگی که طالبان برای آن‌ها ایجاد کرده بود، نجات داده‌اند.

بهاران لهیب

هرات - در ولایت هرات، مرکز تجارتی زنان به نام «خدیجه الکبرا» وجود دارد، که بیشتر از ۱۷ سال است که فعالیت خود را ادامه می‌دهد. رهبری و فروشنده‌گان این مرکز زنان هستند و به همین دلیل با قدرت گرفتن طالبان، فعالیت این مرکز همچون سایر فعالیت‌های زنان، مسدود شده بود. با تلاش و سعی زنان این مرکز، حدود ۱۰ ماه است که فعالیت مجدد آن آغاز شده است، با این حال به بخش‌های آموزشی و تفریحی این مرکز، اجازه فعالیت داده نشده است.

ما با جمیله رسول، مسئول مرکز «خدیجه الکبرا» ملاقات داشتیم که خود هم در این مرکز، دکان خرد خوراکی دارد و چند روز قبل کار خود را دوباره شروع کرده است. جمیله یکی از بنیانگذاران این مرکز است و از زمان تاسیس تا به امروز نقش مهمی در آن داشته است. وی همچون هزاران زن دیگر افغان، یگانه نان‌آور خانواده خود است. با دوباره فعال شدن مرکز، جمیله و هم‌قطارانش، خود و زنانی که به این مرکز مراجعه می‌کنند را از زندان خانگی که طالبان برای آن‌ها ایجاد کرده بود، نجات داده‌اند.

هر بار که افراد امربه معروف طالبان به این مرکز می‌آیند و جمیله و سایر زنان خواستار فعالیت تمام بخش‌های مرکز هستند، همواره به آن‌ها پاسخ می‌دهند که تا «امر ثانی» تعطیل است با تمسخر، جمیله می‌گوید: «تعطیلی امر ثانوی طالبان، مانند مکاتب دخترانه است که در مدت دو سال اجازه پیدا نکردند به تحصیل خود ادامه دهند.»