زنان سراولەی ایلام و توانایی‌های آنان در استقلال مالی

خواهران زمانی در شهر سراولە ایلام با اشارە بە چندین سال تجربە کسب و کار خود و مزایای حضور در بازار و استقلال مالی زنان می‌گویند: فعالیت بیرون از خانە بر روحیە تأثیر می‌گذارد.

ژوان کرمی

سراوله - ثریا و مریم زمانی دو زن صاحب کسب و کار که در پاساژ زاگروس شهر سراولە ایلام دارای فروشگاه پوشاک و پارچەی خود هستند، در گفت‌‌وگوهایی کوتاه به پرسش‌های ما پاسخ‌های درخور توجهی دادند و ضمن روایت چندین سال کار و تلاش خود در حوزەهای کشاورزی و بازار، نظرات خود را در مورد اشتغال زنان در بازار و استقلال مالی آنان با ما در میان گذاشتند.

مریم زمانی با بیان اینکه ما هفت خواهر هستیم و همگی به شغل‌هایی در بیرون از خانه اشتغال داریم و حتی دخترانمان نیز همین راه را ادامه دادەاند، گفت: من مریم زمانی هستم، متولد سال ۱۳۵۲، از سال ۱۳۷۵ در بیرون از خانه مشغول به کار شدەام، قبل از این به کار آرایشگری مشغول شوم، گلیم‌بافی و بافتنی داشتەام، تا سال ۱۳۹۰ که از آن زمان تاکنون مغازەی پارچەفروشی داشتە و دارم. خیلی هم از این کار راضی‌ام، هم مشغولیت خوبی است، هم کمک خرج مناسبی می‌باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این ۲۵ سال تجربەی حضور در حوزەی کار و بازار تفاوتی میان توانایی‌های زن و مرد دیده است، گفت: در حال حاضر بازاریابی بیشتر دست زنان است. زنانی که نزد ما می‌آیند بیشتر با ما راحت‌ترند، هر جور لباسی بخواهند حتی شده ده تکە لباس برایشان باز می‌کنم و اگر خرید هم نکند باز هم می‌گویم خدا نگەدارتان باشد. هیچگونه احساس نارضایتی و خستگی نمی‌کنم و ظهر هم که به خانه برمی‌گردیم، در آرامش می‌باشیم، قدرت بیانمان نسبت به مردان بیشتر است، چون ارتباط ما و مشتریان صمیمی‌تر است و در نهایت ما نسبت به مردان بیشتر می‌توانیم مشتری جذب کنیم.

مریم زمانی همچنین در پاسخ به اینکه استقلال مالی زنان در زندگی شخصی و اجتماعی آنان چه تٲثیراتی دارد، عنوان کرد: به نظر من تٲثیر خیلی زیادی دارد، حتی ابتدا بگویم که من دوست دارم بیشتر به فقرا کمک کنم. هر ماه برای این کار خیالم راحت است، چون دستم به جیب خودم می‌رسد. دیگر نمی‌خواهد حتما از همسرم اجازه بگیرم، چون از آن خودم و حاصل زحمت خودم است. با خیال راحت می‌توانم به کسی کمک کنم، وقتی به عیادت مریضی می‌روم می‌توانم چیزی در حد توان خودم بخرم. شاید همسرم ناراضی باشد، شاید واقعا در توانش نباشد، ولی چون خودم دارم خیلی در زندگی راحت‌ترم. تصمیم‌گیری بهتری دارم، برای درآمدم برنامەریزی می‌کنم، حتی برای خریدهای خانه، مخارج آرایشگری، هزینه دکتر و درمان، خرید بچەهایم و هر چیز دیگری، کلا خودم برایش تصمیم می‌گیرم و انجام می‌دهم.

ثریا زمانی نیز سخنانش را با معرفی خود آغاز نمود و گفت: ثریا زمانی هستم، مدت ده سال است که مغازەدار هستم، مغازەی شال و روسری و پوشاک زنانه دارم. خیلی راضی هستم، بە تهران می‌روم و جنس می‌آورم و اینجا می‌فروشم، قبل از اینکه این مغازە را هم دایر کنم، به کارهایی همچون کشاورزی، خانەداری، گلیم‌بافی و مرواریدبافی هم مشغول بودەام و از هیچ تلاشی برای خانوادەام دریغ نکردەام.

وی خطاب به همەی زنان گفت: من از زنان تقاضا دارم که بیرون از خانه کاری برای خود انجام دهند، و در هر کسب و کاری که مستعدند می‌توانند فعالیت داشتە باشند، هم برای روحشان و هم برای جسمشان مفید است. حتی برای کمک به خانوادەهایشان و برای اینکه فرزندانشان از آنها یاد بگیرند و الگوبرداری کنند، فعالیت بیرون از خانه خیلی خوب است.

ثریا زمانی در  مورد تفاوت توانایی‌های زن و مرد، گفت: در کار مغازەداری سلیقەی زنان بهتر از مردان است، طرز صحبت و جذب مشتریمان بهتر است و راحت‌تر هستیم. تفاوتی میان توانایی زن و مرد وجود ندارد و توانایی هر کاری را در خود می‌بینم.