زنان عربستانی در حال ارتقای خود در بازار کار هستند

نرخ شرکت‌های تحت مدیریت زنان در عربستان طی شش سال اخیر، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مرکز خبر- مشارکت زنان عربستان در تجارت طی شش سال گذشته دو برابر شده و این کشور به سریع‌ترین نرخ رشد مشارکت زنان در جهان دست یافته است. زنان در سال‌های اخیر حضور خود را در بازار کار در سراسر عربستان سعودی تقویت کرده‌اند و این به دلیل اقدامات اقتصادی و سازمانی متعدد مقامات رسمی است که زنان را تشویق کرده و به آنها انگیزه می‌دهد تا کنترل بسیاری از نهادها را در دست بگیرند.

بر اساس آمارهای رسمی عربستان، نرخ شرکت‌های تحت مدیریت زنان در عربستان از ٢١.۵ درصد در سال ٢٠١۶، به ۴۵ درصد در سال ٢٠٢٢ در تمامی شرکت‌های نوپا افزایش یافته است.

داده‌های اخیر سازمان دولتی عربستان، برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​نشان می‌دهد که نسبت شرکت‌های تحت مدیریت زنان در سراسر حکومت پادشاهی عربستان نزدیک به شرکت‌های تحت رهبری مردان است که در نتیجه‌ی اقدامات اقتصادی با هدف توانمندسازی زنان بوده است.

زنان عربستان در مقایسه با سال‌های گذشته توانسته‌اند در بالاترین پست‌های دولتی و مدنی کار کنند و ۴۵ درصد از مشاغل متوسط ​​و کوچک را مدیریت کنند؛ یعنی بیش از دو برابر آنچه در سال ٢٠١۶  بوده است. این افزایش، نتیجه‌ی توانمندسازی زنان در دنیای کارآفرینی و اقتصادی است که تضمین کننده‌ی سوددهی بیشتر برای زنان است و رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط ​​را از طریق برنامه‌های توسعه‌ی مهارت‌ها و ادغام فناوری‌ها در عملیات تجاری افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، سهم زنان در بازار کار عربستان از ٢٠ درصد در سال ٢٠١٩ به ٣٣.۶ درصد در سال ٢٠٢٢ افزایش داشته است که این کشور را به بالاترین نرخ رشد اشتغال زنان در جهان تبدیل می‌کند و در میان پنج کشور برتر جهان در پر کردن شکاف محیط کار بین دو جنس قرار می‌گیرد. این امر در نتیجه‌ی تلاش‌های حکومت پادشاهی عربستان برای ارتقای جایگاه زنان و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها صورت گرفته است.