«شما می‌توانید» برای توانمندسازی اقتصادی زنان در سودان

اعضای بنیاد اجتماعی «شما می‌توانید» با پیروی از شعار «زن قوی یعنی سودان قوی» برای آماده سازی، آموزش و توانمندسازی اقتصادی زنان به منظور ایجاد تغییر تلاش می‌کنند.

میساء القاضی

خرطوم- بنیاد اجتماعی «شما می‌توانید» یکی از پلتفرم‌های فمینیستی در سودان است که برای دسترسی زنان بە بازار کار در زمینەی آموزش زنان و توسعەی مهارت‌های آنها فعالیت می‌کند.

منتهی عبدالله، بنیانگذار بنیاد اجتماعی «بتقدری»، با بیان اینکه هدف این بنیاد افزایش مشارکت زنان در همه سطوح است، توضیح داد: سودان کشوری چند فرهنگی است و نیازهای زنان در آن متفاوت است بسیاری از آنها از مشکلات اقتصادی، فقر دانش و بهداشت رنج می‌برند بنابراین ما به دنبال آموزش زنان هستیم تا بتوانند پروژه‌های خود را توسعه دادە و فعالیت در بازار کار را تداوم بخشند.

 وی خاطرنشان کرد: این بنیاد همچنین از حمایت‌های روانی و مهارتی برخوردار است که آنها را قادر می‌سازد نقش خود را در جامعه ایفا کنند تا در همه زمینه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

 

ایجاد فضاهای امن

بنیاد «شما می‌توانید» علاوه بر آموزش حرفه‌ای، فرصت‌های شغلی را برای زنان از طریق همکاری با شرکت‌های جوجه‌کشی برای پروژه‌های بزرگ و کوچک فراهم می‌کند. منتهی عبدالله دربارەی برنامه‌های ارائه شده توسط این بنیاد می‌گوید: برای زنانی که از نظر اقتصادی توانمند شده‌اند فرصت‌های شغلی فراهم شود و آموزش آنها، برنامەی «حمایتش کن» را راه‌اندازی کردیم و از طریق برنامه‌هایی کە راەاندازی می‌کنیم بە زنان مشاورە می‌دهیم تا پروژەهای خود را توسعە دهند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که مفاهیم پروژه‌های تکمیل شده توسط کارآموزان به هم نزدیک می‌شود، آنها را با هم ادغام می‌کنیم و همچنین برنامه‌ای به نام «ضوایە» داریم که علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، برای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی که زنان در حین کار با آن مواجە هستند، عمل می‌کند.

 وی خاطرنشان کرد: این بنیاد همچنین فضاهای امنی را برای زنان فراهم می‌کند که فرصت یادگیری، تبادل دانش و توسعه را از طریق بسیاری از فعالیت‌ها از جمله  که «ونسە البنات»کە همان باشگاه سینما است و همچنین کلوپ‌‌های کتابخوانی و بازارچه‌ها در این شهر وجود دارد که زنان برای تبادل تجربیات خود شرکت می کنند.

 

گسترش حمایت از زنان

زنان خارج از پایتخت خرطوم، از فعالیت‌های اعضای بنیاد دور نبودند، همانطور که منتهی عبدالله توضیح می‌دهد: اعضای این بنیاد برای تقویت مشارکت سیاسی در منطقه مروی یکی از حوزەهایی کە در معرض سیستماتیک حاشیە‌نشینی و طرد قرار دارند، تلاش‌ کرده‌اند. این امر باعث ایجاد شکاف بزرگی بین زنان این منطقه و هم نوعان خود در سایر مناطق شدە است، زنان در منطقه مروی اجازه خروج از خانه و شرکت در رویدادهای مختلف را ندارند اما توانستیم بسیاری از آنها را متقاعد کنیم تا در فعالیت‌هایی که بنیاد در آنجا راه‌اندازی کرده بود، شرکت کنند. هدف ما این بود که با ٣۵٠ زن کار کنیم، اما بیش از ١٨٠٠ زن در فعالیت‌هایی که انجام دادیم شرکت کردند و انجمن‌هایی در آن محلەها تشکیل شد.

 

اوضاع امنیتی و سیاسی شکننده است

منتهی عبدالله توضیح داد: وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی سودان یکی از برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی آنها است، زیرا بر وضعیت اقتصادی سایه افکنده و مواد و ابزار مورد نیاز آنها برای کار و بسیاری از زنان را از ورود به بازار کار منصرف می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از زنان اهمیت مشارکت خود را در همه عرصه‌ها درک نمی‌کنند، گفت: چالش‌های بسیاری بر سر راه زنان قرار دارد، از جمله عدم آگاهی آنها از حق مشارکت در ساختن و پیشبرد جامعه. آنها می‌گویند تا زمانی که از نظر مالی مرفە هستند، نیازی به کار یا حق مشارکت ندارند. علاوە بر فقدان مشارکت بین انجمن‌‌های زنان و این هماب چیزی است کە فعالیت‌‌ها را پراکندە می‌کند، اگر متحد شویم و یک پلتفرم را پیدا کنیم که ما را گرد هم آورد، اهداف ما یکی خواهد بود و قادر خواهیم بود تغییر واقعی ایجاد کنیم که سودانی را که رویای آن را داریم بسازد و زنان توانمند و پیشگام سودانی را را در داخل و خارج برجسته کنیم.