بافتنی؛ منبع درآمد بسیاری از زنان خانه‌دار

بسیاری از زنان از طرق مختلف سعی دارند تا حدودی از نظر اقتصادی به استقلال دست یابند. خدیجه در این باره می‌گوید: در اوایل برای آشنایان کار می‌کردم، اما بعدا وارد بازار کار شدم و تبدیل به منبع درآمدم شد.

دیلان محمدی

 

مهاباد- در شرایط کنونی کە زندگی برای اکثریت جامعە سخت شدە و تورم و گرانی زندگی شهروندان را تحت تاثیر گذاشتە است زنانی هستند کە نە تنها تسلیم این شرایط نشدەاند بلکە با پشتکار خود تلاش می‌کنند جهت جریان زندگی خود را تغییر دهند و آن را بە ساحلی آرام برسانند. خدیجە احمدپور نیز از جملە زنانی است کە بافندگی را از سرگرمی بە منبع درآمدی تبدیل کردە است.

 

کار هنری بە بخشی از زندگی خانوادە تبدیل شدە است

خدیجە در آغاز ضمن معرفی خود از اوایل آغاز کار بافندگی سخن می‌گوید: خدیجه احمدپورهستم اهل شهر نلاس و چندین سال است به کار بافتنی مشغولم هستم. اوایل که شروع به کار بافتنی کردم فقط برای سرگرمی خودم بود و در خانه به این کار مشغول شده بودم. معمولا برای فامیل، دوست و آشنا کار می‌کردم و بیشتر مشتری‌هایم افراد نزدیک خودم بودند، ولی بعدا این کار برای من یک شغل دائمی شد و کم کم کارهای خودم را وارد بازار کردم و برای من به منبع درآمد تبدیل شد.

او کە دارای چهار فرزند است می‌گوید کە بچەهایش نیز همانند مادرشان هرکدام از هنری برخوردار هستند و هنر و توانایی‌های دست خود را بە منبع درآمدی تبدیل کردەاند:  دختر بزرگم خیاطی می‌کند و دختر دیگرم به کیک‌پزی مشغول است. پسرم هم کارهای هنری و فیلم‌سازی انجام می‌دهد و دختر کوچکم درس می‌خواند و در کنار آن کار تئاتر را انجام می‌دهد. خیلی خوشحالم که همه‌ی فرزندانم مشغول به کار هستند و در کاری که به آن علاقه دارند، موفق هستند. امیدوارم همیشه شاد و موفق باشند و روز به روز پیشرفت زیادتری کنند.

 

«مشتری‌هایم از کیفیت کارم راضی هستند»

خدیجه در ادامه‌ی سخنانش می‌گوید:‌ بافتنی واقعا کار سرگرم کننده‌ای است وخیلی به آن علاقه دارم وبرای من منبع درآمد است. در روز حتما دو تا سه ساعت کار می‌کنم و اصلا نمی‌توانم بیکار باشم، بعد از اینکه کارهای منزل را انجام دادم شروع به بافتنی می‌کنم.

 «هیچ کس از کیفیت کارهایم ناراضی نیست و برای هرکسی کاری انجام داده‌ام بسیار راضی و خرسند بوده است و به مشتری دائمی تبدیل شده است. در زمستان کارهای بافتنی مانند شال، کلاه، بلوز مردانه و زنانه بسیار فروش دارد و فصل زمستان برای کار من بسیار پرفروش است.»

با تغییر فصل کارهای ارائە شدەی خدیجە نیز تغییر پیدا می‌کنند ما بازار ملتهب کنونی و تورم حتی بازار کاموا را نیز تحت تاثیر گذاشتە و خدیجە می‌گوید: در تابستان نیز معمولا لیف حمام می‌بافم و در زمستان که کلاه، شال و بلوز می‌بافم و کارهایم را برای فروش برای مغازه‌ها در بازار می‌برم. میان دوست و آشنا هم مشتری زیاد دارم و معمولا مشتری دائمی هستند. کاموا بسیار گران شده است و بازار کار مانند قبل نیست اما من هنوز مشتری‌های خودم را دارم اما در کل مردم مانند قبل توانایی خرید ندارند.