«زندان زنان قرچک ورامین باید تعطیل شود»

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، با انتشار یادداشتی خواهان تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شدند.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، جمعه ١۴ مرداد، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو زندانی سیاسی، با انتشار یادداشتی خواهان تعطیلی زندان زنان قرچک ورامین شدند.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار، ضمن اشاره به تحمل وضعیت زندان قرچک ورامین، قرچک را «بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن» می‌دانند.

این دو فعال حقوق بشر، با بازگو کردن «شرایط سخت، بدی هوای سوزناک و جهنمی آن، آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سوله مانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تاسیسات فرسوده و زیرساخت های نامناسب» در این زندان که موجب رنج و اذیت زندانیان می‌شود، بخش بزرگتر رنج زندانیان را «نوع نگاه حکومت، مسئولان و حتی برخی از ماموران امنیتی، زندانبانان و کادر درمان» می‌دانند که به گفته‌ی آنها: هیچ شان و هویت انسانی برای زنان زندانی قائل نبوده و آنها را مستحق هرگونه بدفتاری و توهین می دانند.

آنها همچنین، با اعتراض به اخراج اجباری و بدون درخواستشان در ٢٩ تیرماه ١۴٠١ از این زندان، حضور زندانیان سیاسی را «صدای زنان بی صدا»ی این زندان می‌دانند که با اخراج زندانیان سیاسی، دولت قصد دارد این صدا را قطع کند.

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، پیش‌تر نیز به وضعیت بد این زندان اعتراض کرده و خواهان تعطیلی این زندان شده‌اند.

همچنین نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش‌تر در نامه‌ای به رئیس زندان زنان قرچک ورامین، خواستار تعطیلی این زندان شده بود.