تایید محکومیت زندان و جزای نقدی سە شهروند ارمنی و مسیحی

دادگاە تجدید نظر محکومیت زندان و جزای نقدی یک شهروند ارمنی و دو نوکیش مسیحی را تایید کرد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، محکومیت مریم محمدی و عباس سوری دو شهروند نوکیش مسیحی و انوشاوان آودیان شهروند ارمنی توسط دادگاە تجدید نظر تهران عینا تایید شد.

بر اساس این حکم که روز یکشنبه ۸ خردادماه، به این شهروندان ابلاغ شده‌ است، مریم محمدی و عباس سوری به مدت ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی درجه ۵ در حق صندوق دولت به ارزش ۵۰ میلیون تومان، منع عضویت در گروەها و دستجات سیاسی، منع خروج از کشور و ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین پرونده و منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن به مدت ۲ سال محکوم شدند.

انوشاوان آودیان نیز به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شدە است.

این سە شهروند مسیحی پیشتر توسط دادگاە انقلاب تهران بە اتهام «تشکیل و ادارە‌ی جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری صهونیستی با هدف برهم زدن امنیت کشور و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهوارە» محکوم شدە بودند.