سازمان‌های زنان و کمک به افزایش آگاهی در مورد مسائل زنان

سازمان‌های زنان در شهر حلب شمال و شرق سوریه به افزایش آگاهی جامعه و مبارزه با پدیده‌های منفی که مستقیماً زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کمک می‌کنند.

سیبیلیا ابراهیم

حلب- تشکل‌های زنان در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب، با برگزاری جلسات آگاه‌سازی و افتتاح دوره‌های آموزشی بسته و باز به دنبال افزایش آگاهی جامعه هستند که طی آن بسیاری از موضوعات مهم اجتماعی که به دنبال رسیدن به یک جامعه آزاد دموکراتیک است و علاوه بر اعمال قوانین حمایت از حقوق زنان، عدالت و برابری نیز در آن حاکم باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

با اجرای قانون زنان، موارد کودک همسری کاهش یافت

بریشان رشید مدیر خانه زن در محله شیخ مقصود گفت: خانه زن در اواخر سال ٢٠١١ به منظور حل مشکلات و مسائل زنانی که در معرض انواع خشونت‌های جامعه مردسالار هستند، تأسیس شد و ما به دنبال حفظ حقوق زنان، ایستادن در کنار آنها، حفظ هویت و آگاه‌سازی آنها از حقوق خود هستیم.

وی در خصوص موانعی که در مسیر کار آنها نسبت به زنان و جامعه وجود داشته است، تصریح کرد: از آنجایی که ما در جامعه شرقی زندگی می‌کنیم موانع بسیاری پیش روی خانه زنان است که دغدغەی حل مسائل اجتماعی را دارد چرا کە جامعه معتقد است که فقط به امور و مسائل زنان می‌پردازد اما ما توانستیم واقعیت این نهاد را بە همەی جامعە نشان نشان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر مواردی که قبلاً در خانه‌ی زنان دریافت می‌کردند، علاوه بر موارد تعدد زوجات، خیانت همسری توسط مرد بوده است، اما پس از صدور قانون زنان در شمال و شرق سوریه، موارد تعدد زوجات در جامعه کاهش یافت، هرچند که در ابتدا به دلیل عدم پذیرش این قانون از سوی جامعه با مشکلاتی روبرو می‌شدند، اما با گذشت زمان و روشن شدن اهمیت قانون، پذیرش جامعه بیشتر شد.

وی در خصوص دلایل گسترش پدیده‌های منفی در جامعه می‌گوید: دلایل اقتصادی وجود دارد که منجر به بروز و تشدید مشکلات خانوادگی، جدایی همسر یا عدم پذیرش زن از سوی مرد و بالعکس و همچنین کودک همسری شود، اما به لطف برگزاری جلسات آگاهی‌بخشی که توسط نهادهای زنان برگزار می‌شود، این موارد کاهش یافته است. به محض ارائه شکایت از سوی زن به خانه زنان، از این ازدواج جلوگیری می‌شود.

بریشان رشید با اشاره به اینکه زنان در می‌یابند که خانه زنان مرجعی برای آنها و نهادی است که از آنها و از حقوق‌شان حمایت می‌کند از خانواده‌ها خواست تا از پسران و دختران خود در برابر پدیده‌های منفی محافظت کنند تا جامعه آزاد دموکراتیک ایجاد و عدالت و برابری حاکم شود.

 

«حمایت از حقوق زنان با برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخشی»

فهیمه حمو از اعضای کوردیناسیون کنگره ستار شعبه حلب، در خصوص نقش نهادهای زنان در مبارزه با پدیده‌های منفی و گسترش آگاهی در بین تمامی افراد جامعه گفت: یکی از مهمترین مسائل برجسته در جامعه مسئلەی زنان و مشکلات آنها است که باید به آنها رسیدگی شود. ما به عنوان نهاد کنگره ستار، نهادی که به امور زنان می‌پردازیم، مستقیماً در برابر مسائلی که مربوط به زنان به ویژه در جوامع خود می‌ایستیم.

وی خاطرنشان کرد: کنگره ستار نقش اصلی را در پیگیری مسائل زنان در جامعه برعهده داشتە و همزمان با افزایش موارد طلاق یا ازدواج کودکان، تعدد زوجات و اختلافات همسران، خانه زن با اعمال قوانینی که برای حمایت از حقوق زنان در جامعه تدوین شده در مبارزه با این پدیده‌ها نقش داشتە است.

وی تأکید کرد: ما تلاش خود را تشدید کرده و دوره‌های آموزشی بسته و باز را افتتاح کرده‌ایم. از طریق آموزش، بسیاری از موضوعات مهمی که سطح آگاهی را بالا می برد مورد بحث قرار می‌گیرد، علاوه بر این یک دوره ویژه برای مردان توسط اعضای کنگره ستار ایجاد شدە است، در این دورە ایجاد یک جامعه دموکراتیک آزاد کە در آن عدالت و برابری حاکم باشد آموزش دادە می‌شود.

وی بر لزوم آموزش زنان تأکید کرد و گفت: علیرغم همەی فشارها و مشکلاتی که زنان را احاطه کرده است، آنها تلاش‌های زیادی را انجام داده و دستاوردهای زیادی در همه سطوح به دست آورده‌اند و حتی بسیاری از زنا جان خود را فدا کرده تا زنان دیگر به حقوق کامل خود دست یابند.

 

«محروم کردن آنها از ابتدایی‌ترین حقوقشان»

«ف.م» زن جوانی از کانتون عفرین در شمال و شرق سوریه کە ساکن محله شیخ مقصود در حلب است و در سن ١٧ سالگی بدون رضایت خود مسئولیت ازدواج را پذیرفت و توسط خانوادە و همسرش از حقوق اولیە خود محروم شد.

وی می‌گوید: در جامعه ما همیشه بر این جملە که عاقبت دختر ازدواج است و دختر باید خود را حفظ کند تاکید می‌شود، گویی بدون همسر نمی‌تواند از خود و حیثیت خود محافظت کند. به همین دلیل است که در زمانی که از تصمیم ازدواج بی‌اطلاع بودم، در سن کودکی ازدواج کردم.

او با اشاره به ماهیت رابطەی بین خود و همسرش گفت: او آدم مناسبی نبود، زیرا براساس میل جنسی خود با من برخورد می‌کرد و در غیر این صورت من حق نداشتم حرفی بزنم یا حقم را از او مطالبه کنم. پنج سال بعد از ازدواجمان، مادر دو فرزند شدم و در تمام این سال‌ها بە خاطر فرزندانم بی‌عدالتی و خشونت را به هر شکلی تحمل کردم.

او در مورد تصمیم جدایی از همسرش تأیید کرد که پس از خشونتی که از سوی همسرش بر او وارد شد به خانه زنان رفت و رنجی را کە متحمل شدە بود بیان کرد و آنها ضرباتی که روی صورتش نقش بسته بود مشاهدە کردند، وی می‌گوید: خانه زنان از من حمایت کرد و در کنارم ایستاد و سعی کرد رفتار همسرم را با من تغییر دهد، اما نتیجه‌ای نداشت، بنابراین پرونده طلاق را تشکیل دادم و اکنون زنی آزاد و بدون هیچ گونە اعمال خشونتی هستم و فرزندانم را در این شهر بزرگ می‌کنم. پس از تجربه‌ای که در ازدواج زودهنگام داشتم، به والدین توصیه می‌کنم که دختر و پسر خردسال خود را تحت نام عرف و سنت مجبور بە ازدواج نکنند.