محکومیت محبوبە رمضانی بە صد ضربە شلاق بە جرم دادخواهی

محبوبە رمضانی مادر پژمان قلی‌پور از کشتە‌شدگان آبان ٩٨بە صد ضربە شلاق بە جرم دادخواهی محکوم شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، ٢۵ تیر ١۴٠١، پیمان‌قلی پور برادر پژمان قلی‌پور از کشتە‌شدگان  آبان ۹۸  با انتشار پستی در صفحەی اینستاگرام خود از محکومیت مادرش به صد ضربه شلاق بە جرم دادخواهی خبر داد.

 با توجە بە گفتەهای پیمان قلی‌پور ماموران امنیتی دنبال فرصت مناسبی بودند تا مادرش محبوبه رمضانی را بازداشت کنند. وی در پست اینستاگرام خود نوشتە است: «واقعیت این است که تنها جرم مادر من دادخواهی است. بیشترین دلیلی که باعث می‌شود حکومت از او بترسند این است که او حقیقت را فریاد می‌زند. از او می‌ترسند چون عکس پژمان را یک دقیقه زمین نمی‌گذارد».

بە گفتەی پیمان قلی‌پور، محبوبە رمضانی مدتهاست تحت فشار و تهدید نیروهای امنیتی قرار دارد و چندین بار برای وی احضاریه آمده است.

روز دوشنبه ۲۰ تیر، دست‌کم ۱۰ تن از اعضای خانواده‌های کشتە‌شدگان آبان ۹۸ از جمله محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی‌پور، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خانوادەهای دادخواە  طبق روال همیشگی خود که یک روز در ماه دور هم جمع می‌شوند، در آن روز هم قرار گذاشته بودند به خانه‌ی مادر نوید بهبودی بروند.