گروهبان عامل خشونت، دستگیر شد

گروهبانی که به طور سیستماتیک همسرش را در یوکسَکووا (یکی از شهرهای واقع در شمال کوردستان) مورد آزار و اذیت قرار می داد بر اساس اظهارت زن قربانی دستگیر شد.

جولمِرگ - یک گروهبان که در منطقه‌ی یوکسَکووا (گَوَر- شهری واقع در باکور کوردستان) در جولمِرگ با همسرش بدرفتاری کرده بود، دستگیر شد. طبق اطلاعات به دست آمده، گروهبان که در منطقه‌ی محل کارش مرتکب خشونت علیه همسرش شده و گوشی او را از وی گرفته بود، با شکایت همسرش بازداشت شد. در اظهاراتش معلوم شد این زن که با گفتن «اجازه دهید در بازداشت بماند تا من نزد خانواده‌ام بروم» خواستار حمایت شده بود، ماه‌ها توسط گروهبان تحت شکنجه‌ی سیستماتیک قرار گرفته بود.

 

در راستای اظهارات زنی که مورد خشونت سیستماتیک قرار گرفته بود، عامل خشونت، گروهبان کارشناس، در چارچوب قانون شماره ۶۲۸۴ دستگیر و روانه‌ی زندان شد.