بلا تکلیفی مریم کریم بیگی/ فریاد مرگ بر دیکتاتور سهیلا حجاب در حیاط زندان

سهیلا حجاب در اعتراض بە ضرب و شتم خود در حیاط زندان ندای مرگ بر دیکتاتور سر داد و مریم کریم بیگی نیز همچنان در زندان اوین در بلاتکلیفی بە سر می‌برد.

مرکز خبر- علیرغم تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی اما این زندانیان همچنان با روحیەای قوی در زندان‌های ایران مقاومت می‌کنند. روز یکشنبە  ۵ تیر ماه خانواده‌ی سهیلا حجاب با هدف ملاقات با وی به زندان مراجعه کردند، اما این زندانی سیاسی قبل‌ از ورود به بخش ملاقات مورد ضرب‌وشتم مأموران زندان قرار گرفت.

هرچند ضرب و شتم سهیلا حجاب و همەی زندانیان سیاسی با هدف شکستن روحیەی مقاومت در آنها انجام می‌شود اما اکنون فایل صوتی از این زندانی سیاسی در شبکەهای اجتماعی منتشر شدە است کە با صدایی بلند در حیاط زندان ندای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنەای» سر می‌دهد.

سهیلا حجاب در این فایل صوتی اعلام می‌کند کە از «هیچ کدام از مزدوران رژیم ترس و هراسی ندارد» و با صدایی بلند و رسا فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهد.

از سویی زندانی سیاسی مریم گریم بیگی نیز تحت فشار و بلاتکلیفی قرار دارد. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، وی به تازگی از سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، به یکی از سلول‌های چند نفره این بازداشتگاه منتقل شده است.

انتقال مریم کریم بیگی بە سلول انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین در حالی صورت می‌گیرد کە وثیقەی‌ وی را از ۲۰۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند و بە گفتەی شهناز اکملی «هنوز هیچ ابلاغ قانونی برای تودیع وثیقه صورت نگرفته است». هرچند پیش از این نیز شهناز اکملی از مخالفت بازجویان با آزادی فرزندش با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی خبر دادە بود.

سهیلا حجاب خرداد ١٣٩٨ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواخر اسفند همان سال با قرار وثیقه‌ی سه میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

سپس به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب» و «تشکیل گروه غیرقانونی» از سوی شعبەی ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ١٨ سال حبس محکوم شد که پنج سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست.

سهیلا حجاب در خردادماه ١٣٩٩ بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل و مدتی بعد به زندان سنه تبعید و در تاریخ ١٧ دی ماە ١۴٠١ بە کانون اصلاح و تربیت کرماشان منتقل شد.

مریم کریم بیگی روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، با انتقال به شعبه‌ی ۶ بازپرسی دادسرای اوین به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تفهیم اتهام شد. روز سەشنبه ۲۴ خرداد، توسط نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل شخصی‌اش بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.