اعزام زهرا صفایی به بیمارستان خارج از زندان

زهرا صفایی، زندانی سیاسی، در پی وخامت حال به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، چهارشنبه ۵ مرداد، زهرا صفایی زندانی سیاسی، به دلیل وخامت حال، از بند زنان زندان اوین به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

زهرا صفایی، بامداد روز چهارشنبه، با علائمی مثل احساس درد در قفسه سینه و پشت، تعرق و سرخی صورت به بهداری زندان مراجعه و سپس به بیمارستان خارج از زندان منتقل می‌شود. این درحالی است که علیرغم تاکید پزشک معالج، زهرا صفایی از چکاپ ماهانه محروم و به بهانه‌های مختلف مسئولان زندان از انجام معاینات ماهانه ممانعت می‌کردند.

به گفتەی منبع مطلع، خانواده زهرا از وضعیت سلامتی‌اش بی اطلاعند که این مهم نگرانی آنها را بیشتر کرده است.

زهرا صفایی شهریور ١۴٠٠، به دلیل بیماری قلبی ناچار به عمل آنژیو شده بود و پیش از بهبودی و پایان درمان به زندان برگردانده شد. او همچنین فروردین ١۴٠١، علیرغم وقت قبلی با بهانه‌تراشی مسئولان زندان از انجام معاینات محروم ماند.

هرچند براساس مادەهای ١٠٢ و ١١٣ آیین‌نامەهای اجرایی سازمان زندان‌ها بهداری مکلف بە رسیدگی و تست پزشکی کلیەی محکومان است اما عملا این مادەها در زندان‌ اجرا نمی‌شوند و بیشتر زندانیان بە ویژە زندانیان سیاسی از رسیدگی پزشکی بە موقع محروم می‌مانند و حتی گاهی اهمال در رسیدگی پزشکی منجر بە فوت زندانیان شدە است.