انقلاب زنان ایران رنسانسی است که به زودی ثمره‌ی خود را خواهد چید

اصلاح حسنیه فعال فمینیست، تأیید کرد که انقلاب جاری زنان ایرانی با توجه به تخلفات و اعمالی که در معرض آن هستند، رنسانسی است که به زودی ثمره‌ی خود را درو خواهد کرد.

 

رفیف اسلیم

غزه- ۱۶سپتامبر اولین سالگرد قیام «زن زندگی آزادی» در ایران است که توسط زنان برای محکوم کردن قتل زن جوان ژینا امینی انجام شد، این اتفاق جرقه‌ای بود که انگیزه‌ی مطالبه‌ی حقوق ربوده شده‌ی خود را، از اعتراضات در خیابان‌ها گرفته تا کار، بهداشت، آموزش، ابراز عقیده و آزادی در انتخاب پوشش زنان ایرانی شعله‌ور ساخت.

اصلاح حسنیه  فعال فمینیست و مدیر مرکز تحقیقات مشاور حقوقی و حمایت از زنان، در خصوص وضعیت زنان در ایران گفت: ایران، کشوری است که با توجه به ماهیت حاکمیت حاکم بر آنجا ویژگی‌های خاص خود را دارد و از این رو زنان ایرانی به صورت آشکار و صریح از حقوق خود محروم می‌شوند، از ذهنیت مردسالارانه رنج می‌برند و از محرومیت حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود رنج می‌برند.

وی توضیح داد که زنان در کشورهای مختلف عربی انقلاب‌ها را رهبری کردند و از بخشی از حقوق خود تحت حمایت توافقنامه‌های بین‌المللی منعقد شده‌ای که کشورهایشان به آن پایبند بودند، برخوردار شدند. در شرایطی که زنان ایرانی با انواع آزار و اذیت‌های نژادی و جنسی مواجه بودند، همچنان به اعتراضات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند که یکی از راه‌های مشروع برای رساندن پیام به تصمیم گیرندگان است و احترام و برخورد با آن‌ها براساس توافقنامه‌های بین‌المللی حق اساسی آن‌هاست.

وی تصریح کرد که اصطلاح حرفه‌ها یا تخصص‌های دانشگاهی مغایر با فطرت زنان بیهوده است و باید از تعمیم این افکار دست برداریم زیرا زنان توانایی‌های خود را در زمینه‌های مختلف مانند قضایی، مهندسی، علوم هسته‌ای و فضایی به اثبات رسانده‌اند. وی گفت: متعجب است که چه چیزی مانع از بهره‌مندی زنان ایرانی از توانمندی‌های دولت در عرصه‌های مختلف اعم از هسته‌ای و مهندسی می‌شود، زیرا کار آن‌ها در این زمینه‌ها خدمت به ملت و تلاش پیگیر برای توسعه‌ی آن است.

وی با تأکید بر اینکه زنان در ایران همواره تابع جایگاه سیاسی حاکم کشور هستند، تصریح کرد: بە عنوان مثال رئیس‌جمهور بە جای اینکە به فکر احقاق حقوق زنان باشد، به آن‌ها فرصت توسعه و پیشرفت را بدهد، تمام حقوق آن‌ها را سلب کرده و با ارعاب و ایجاد بحران آن‌ها را محدود می کنند، وی با اشارە بە اینکە مسموم کردن دانش‌آموزان دختر در مدارس اقدامی فراتر از انسانیت است گفت:  قتل برای ایجاد رعب و وحشت خارج از محدوده‌ی عقل و منطق است.

وی با اشاره به اینکه شریعت اسلام تمامی حقوق زنان را به آن‌ها داده است و نمی‌توان این اعمال شنیع را با دین حافظ حقوق و کرامت زنان توجیه کرد، افزود: رهبران و مقاماتی در ایران هستند که با کشتن زنان و کودکان، ایجاد رعب و وحشت در آن‌ها، و سرقت از حساب‌های مالی آن‌ها برای تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل تحصیلات محدود کننده، که ما را به دوران باستانی بشری در اجرای حقوق بشر بازمی‌گرداند، می‌خواهند که اهداف خود را عملی کنند.

وی پرسید: چرا همیشه آزار و اذیت بر زنان وارد می‌شود؟ آیا به این دلیل است که آن‌ها ضعیف هستند، یا به این دلیل که ناتوان هستند و نمی‌توانند از خود محافظت کنند؟ یا به این دلیل است که کسی برای مطالبه و گرفتن حقوق از آن‌ها حمایت نمی‌کند؟ و از جامعه‌ی جهانی بخواهد که دولت را تحریم کند، زیرا این دولت موافقتنامه‌های بین‌المللی را امضا کرده، متعهد به اجرای آن‌ها شده و میثاق را نقض کرده است.

وی با بیان اینکه زنان ایرانی اگر بخواهند پوشش آزاد داشتە باشند یا در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند و یا زندگی عادی خود را داشته باشند، مجبور به مهاجرت از ایران بودە و تداوم این وضعیت منجر  بە  افزایش مهاجرت زنان می‌شود  و یا اینکە دیگر زنان نیز تحت حاکمیت نظام مردسالاری زندگی سخت و تحمیل شدە را سپری کردە و یا تحت بازداشت و تهدید قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم انقلاب‌های زنان ایرانی مقدمه‌ای برای آزادی قریب‌الوقوع آن‌ها تلقی می‌شود، زیرا تمامی جنبش‌های آزادی‌بخش پس از انقلاب‌هایی به رهبری زنان به وجود آمدند که معروفترین آن‌ها انقلاب ٨ مارس بود که به زنان یک روز جهانی اعطا کرد که همه‌ی کشورهای جهان آن را جشن می‌گیرند و تداوم این مطالبات همان چیزی است که زنان را به مناصب تصمیم‌گیری می‌رساند که در آن خلاقیت داشتند و زمانی که این کار به آن‌ها سپرده شد، حتی به کشورهایی کمک کردند که به آن‌ها فرصت داد تا بخشی از توسعه و رنسانس باشند.

وی با تأکید بر اینکه ادامه‌ی مطالبه‌ی حقوق به معنای دستیابی زنان به اهداف و فداکاری‌هایی است که به نسل‌های آینده حق حیات و آزادی می‌دهد،  به زنان ایرانی پیامی داد و گفت: زندگی و کار آزادانه خدمتی به جامعه و ملت تلقی می‌شود و هیچ آداب و سنن و شریعت را زیر پا نمی‌گذارد، بلکه رنسانس و میوه‌ای است که ثمره‌اش را خواهد چید.