هشدار در مورد افزایش پرونده‌های خشونت علیە زنان در دادگاه‌ها

پرونده‌های خشونت علیە زنان در دادگاه‌ها افزایش می‌یابد و قوانین آن طور که هست اجرا نمی‌شود، یک وکیل دادگستری گفت: «این وضعیت تهدیدی برای جامعه است.»

شیرین صالح

 

سلیمانی- زنان از سوی جامعه و خانواده مورد خشونت قرار گرفتە و حقوق‌شان تضییع می‌شود و هرچند بسیاری از مسائل قبل از دادگاە با آشتی قبیله‌ای حل می‌شوند، با این حال هر روز شاهد افزایش آمار دعاوی زنان و خانوادە در دادسراها هستیم.

 

«سوءاستفاده از وسایل ارتباط جمعی در اولویت قرار دارد»

شیما فریدون، وکیل دادگستری با اشاره به افزایش پرونده‌های زنان در دادگاه‌ها گفت: اگر رتبه‌بندی جرایم علیه زنان صورت گیرد، سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی علیه زنان در رتبه‌ی اول قرار می‌گیرد. خشونت خانگی اعم از روحی و جسمی در رتبه‌ی دوم و قتل زنان نیز در رتبه‌ی بعدی قرار دارد. شیما فریدون در ادامه گفت: افزایش این مشکلات به دلیل عدم آگاهی افراد نسبت به استفاده از وسایل الکترونیکی است و زنان از مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی آگاهی کامل ندارند.

 

«زنان از درخواست مطالبات خود واهمە دارند»

شیما فریدون توضیح داد: زنان اغلب در برابر خشونت و تهدید علیه خود سکوت می‌کنند و می‌ترسند و یا خجالت می‌کشند در حضور خانواده و یا در دادگاه چیزی بگویند، زیرا در جامعه‌ی ما بسیاری از مسائل برای زنان ممنوع است و زنان نسبت به جنس مخالف مورد انگ، ظلم و ستم قرار می‌گیرند، این امر باعث شده است تا زنان نتوانند مشکلات خود را حل کنند و با آن روبرو شوند. هرچند پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها وجود دارد، اما این قسمت کوچکی از مشکلات زنان بودە و مشکلات مضاعفی در جامعه وجود دارد، اما به دادگاه کشیده نمی‌شوند در بیشتر مواقع خانواده‌ها در مورد خشونت علیه زنان سکوت می‌کنند زیرا معتقدند جامعه بعداً نگاه متفاوتی به زنان خواهد داشت.

 

«قانون به اندازه‌ی کافی از حقوق زنان حمایت نمی‌کند»

شیما فریدون با اشارە بە اینکە افزایش پرونده‌های زنان در دادگاه‌ها باعث ایجاد تهدید برای جامعه و ترس افراد از ازدواج و از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود و  اولین قربانیان زنان و کودکان هستند، گفت: متأسفانه خانواده‌ها در مواقع مشکلات از زنان حمایت نمی‌کنند. در واقع اگر خانواده‌ها قبل از ازدواج از زنان حمایت کنند، آن‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد و جنس مخالف نیز جرأت اشتباه کردن و اعمال خشونت را ندارد. اما زمانی که خانواده‌ها از زنان حمایت نکنند، راه را برای خشونت علیه زنان هموار می‌کنند، زیرا مردان می‌دانند که این زن از سر ناچاری مجبور به پذیرش آن است.

وی افزود: در هر کشوری قوانینی برای حمایت از حقوق هر دو جنس به طور مساوی وجود دارد و زمانی که یکی از آن‌ها مرتکب اشتباه یا جرمی شود، باید برخورد قانونی برابر با آن‌ها انجام شود، اما متأسفانه قانون در اقلیم کوردستان حاکمیتی ندارد و از حقوق زنان حمایت نمی‌کند، زیرا همیشه در قانون مداخله وجود دارد و اکثر پروند‌ە‌ها در خارج از دادگاه حل و فصل شده و منجر به قتل زنان شده است.

وی در پایان صحبت‌های خود گفت: برای حل این فاجعه‌ی افزایش پرونده‌ی زنان در محاکم قضایی، باید شبکەهای اجتماعی سانسور شوند و در نحوه‌ی استفاده از وسایل الکترونیکی آگاهی صورت گیرد، و از طریق مجازات عاملان جرم در شبکه‌های اجتماعی و عدم سکوت زنان در مقابل تضییع حقوق خود، افزایش آگاهی خانواده‌ها و حمایت از زنان در مواقع بروز مشکلات می‌توانیم آن را کاهش دهیم.