٧٠ زن و یک کودک در پنج اتاق بند زنان زندان کرماشان!

شبکە‌ی حقوق بشر کردستان در گزارشی از وضعیت اسفناک کانون اصلاح و تربیت شهر کرماشان خبر داد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، امروز یکشنبە ١۵ خرداد ١۴٠١، شبکە‌ی حقوق بشر کردستان، گزارشی از وضعیت اسفناک کانون اصلاح و تربیت (زندان) کرماشان منتشر کرد.

در این گزارش تعدادی از خانوادەی زندانیان بند زنان بە شبکە‌ی حقوق بشر کردستان گفتەاند: هم‌اکنون حدود ۷۰ زن و یک کودک در پنج اتاق بند زنان نگهداری می‌شوند و بیشتر این زندانیان به دلیل نبود تخت مجبور هستند روی زمین بخوابند.

همچنین در این گزارش با اشارە بە وضعیت نامناسب بهداشتی بند زنان این کانون آمدە است: علی‌رغم تراکم بیش از حد جمعیت زندانیان در فضای بسته غیربهداشتی، سرویس‌های بهداشتی و حمام بدون درب و کمبود دستگاه‌های تهویه‌ی هوا در بند، زندانیان به دستور ادریس عبدی، رئیس زندان تنها دو ساعت در روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ حق استفاده از فضای هواخوری را دارند.

به گفتەی خانوادەی زندانیان، «کیفیت غذای دولتی زندان نامناسب است و مواد خوراکی موجود در فروشگاه زندان چندین برابر قیمت اصلی خود در خارج از زندان به زندانیان فروخته می‌شود».

ادریس عبدی رئیس زندان و هاجر کورانی از کارمندان حفاظتی زندان دو تن از افرادی هستند کە در گزارش شبکە‌ی حقوق بشر کردستان بە اسامی آنها اشارە شدە کە «در برابر هر گونه اعتراضی اقدام به توهین و ضرب و شتم زندانیان و در مواردی انتقال آنها به سلول انفرادی با دست‌بند و پابند می‌کنند».

براساس این گزارش اخیرا شرکت زندانیان در کلاس‌های فرهنگی و دینی اجباری شدە و زندانیانی کە از شرکت در آن خودداری کنند از ملاقات حضوری با خانوادەهایشان محروم می‌شوند.

نبود پزشک متخصص و تجویز داروی مسکن توسط کارمندان بهداری برای زندانیان و نبود آمبولانس از دیگر مواردی است کە در گزارش شبکە‌ی حقوق بشر کردستان بە آن اشارە شدە است.