افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان در شهر بامیان و نمایشگاه خیابانی کتاب در غور

نمایشگاە صنایع دستی زنان برای اولین بار پس از روی کار آمدن طالبان در بامیان و نمایشگاە خیابانی کتاب در غور برگزار شد.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن بە نقل از رخشانە،  پنج‌شنبە ٩ تیر ١۴٠١، نمایشگاە صنایع دستی زنان در مقابل بودای ۵۵ متری صلصال بامیان افتتاح و بە مدت دو روز ادامە دارد.

 طبق گفتەهای مسئول یکی از انجمن‌های صنایع دستی شرکت کنندە در این نمایشگاه، اولین بار است که بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان و روی کارآمدن طالبان، چنین نمایشگاهی برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان این نمایشگاە گفتەاند" اگر برگزاری این نمایشگاەها در آخر هر هفتە برگزار شود، این صنعت پیشرفت چشمگیر خواهد داشت و اجناس تولید شدە بە فروش رفتە و مشتریان این صنایع افزایش می‌یابد. آنها از طالبان درخواست کردەاند، زمینهی برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را برای صنایع دستی کشور فراهم نمایند".

طبق گفتەهای شرکت‌کنندگان در این نمایشگاە، بە علت مشکلات اقتصادی و ناتوانی مالی مردم در خرید،  فروش صنایع دستی در نمایشگاه سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاهش یافتە است.

گزارش‌ها حاکی از آن است، مواد خام برای ساخت صنایع دستی قیمت شده اما نرخ فروش این اقلام نسبت به سال‌های قبل کاهش یافتە و این خود باعث می‌شود تا سود کمتری به زنان تعلق گیرد.

صنایع دستی زنان ولایت بامیان شامل برک، نمد، قالین، گلیم، خورجین، فرش‌های سنتی، خامەدوزی، گلدوزی‌، مهره‌ دوزی، واسکت و پرده‌های تزئینی سنتی می‌باشد.

بازار مخصوص صنایع دستی بامیان بە نام بازارچەی هنر معروف بودە و بیشتر فروشند‌گان آن زنان هستند اما از زمان حاکمیت دوباره‌ی طالبان، این بازار رونق خود را از دست دادە است. با وجود محدودیت‌های وضع شده بر زنان بسیاری از زنان شاغل در بخش صنایع دستی در بامیان کارشان را از دست دادە و از طرفی هم کاهش قدرت خرید مردم و نبود گردشگران، این صنعت را با سقوط مواجه کرده است.

همچنین  شماری از جوانان و فرهنگیان ولایت غور امروز جمعه ۱۰ تیر ‌، نمایشگاه خیابانی کتاب را در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور برگزار کردند.

برگزارکنندگان این نمایشگاە،  هدف از برگزاری نمایشگاە خیابانی کتاب را رشد استعدادهای جوانان، بیداری افکار مردم و گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در افغانستان بیان کردەاند.

بر اساس این گزارش، ۴٠٠٠ جلد کتاب با عنوان‌های مختلف در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، طبی، دینی و داستان بە مدت یک روز از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر در چوک منار شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به نمایش گذاشته خواهد شد.